Söyleşi

“1914 Kuşağı ve Nü Çalışmaları”
Ahmet Kamil Gören

Paylaş

28 Ocak 2016 / 19:00 Geçmiş Aktivite

“Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü” sergisi kapsamında gerçekleşecek söyleşide İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Ahmet Kamil Gören Türk resminin biçem gelişimlerini ilginç örneklerle değerlendirilecek. Türk resminde ‘Çıplak’ ya da ‘Nü’ olarak değerlendirilen çalışmalar akademik eğitimin bir parçası olan örneklerden başlayarak serbest çalışmalara kadar kendi içlerinde çeşitli bağlamlarda değerlendirilebilir. “İlk Kuşak” olarak tanımladığımız ve tümü asker kökenli olan ressamların günümüze ulaşan az sayıdaki yapıtı içinde herhangi bir çıplak çalışmasına rastlanmamıştır. “İkinci Kuşak” ressamlar içinde ise Paris eğitimli Osman Hamdi Bey ve Süleyman Seyyid’in az sayıda da olsa bazı nü çalışmaları yaptığını biliyoruz. Şeker Ahmed Paşa’nın ise böyle bir çalışmasına rastlamasak da Paris’teki eğitimi sırasında olasılıkla akademik amaçla çeşitli çıplak çalışmaları gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Halil Paşa’nın Paris’te yine akademik eğitiminin bir gereği olarak çeşitli çıplak desen çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Tüm bu örnekler bir yana aslında Türk resminde akademik eğitimin dışında serbest olarak çalışılmış çıplak/nü çalışmalarının yaygınlık kazanması, başka bir deyişle sanat çevrelerinde dolaşıma girmesi, 1908’de ilan edilen İkinci Meşrutiyet’in yarattığı özgürleşme ortamının olanaklarını da kullanan “1914 Kuşağı” ya da “Çallı Kuşağı” olarak bilinen ressamlarla başlamıştır. Bu kuşak temsilcileri çıplak çalışmalarının da yer aldığı dış dünyayı Sanayi-i Nefise Mektebi’nde ve Paris’teki eğitimleri sırasında farklı farklı görüyorlardı. Kuşkusuz, bu farklılığın çok değişik nedenleri vardı. Ahmet Kamil Gören, konuşmasında bu gelişmelerin sebeplerine de değinecek.

Ahmet Kamil Gören hakkında

1956’da İstanbul’da doğumlu Ahmet Kamil Gören, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı’ndan “Hüseyin Avni Lifij Türk Resim Sanatı İçindeki Yeri ve Önemi” adlı teziyle Yüksek Lisans; “Türk Resminde ‘1914 Kuşağı’ Sanatçılarının İnsan Figürü Sorunu” adlı teziyle Doktora dereceleri aldı.  1994’te ilk bursiyeri olarak kazandığı “The Martin Harrison Memorial Fund” bursuyla doktora tezi için Oxford Üniversitesi’nde çalıştı ve aynı burs kapsamında Paris’te araştırmalarda bulundu. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmekte ve Işık Üniversitesi’nde dersler vermektedir.

1997 tarihli “Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, 1998 tarihli “50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu” ve “Destek Reasürans Koleksiyonu”, 2001 tarihli “Ferruh Başağa” ve “Avni Lifij”, 2010 tarihli “100 Koleksiyondan 100 Nuri İyem”, 2013 tarihli  “Naile Akıncı” ve yayına hazırlanan “Türk Ressamları Ansiklopedisi 1850-1950” başlıklı kitapların yazarı olan Gören’in kitapları, kitap bölümleri, katalogları, makaleleri ve çeşitli yazılarının çoğunluğu Türk resim sanatı konularını içermektedir.

Konuşma dili Türkçe olacaktır.

Etkinlik indirimli müze bileti (10 TL) ile izlenebilir. Pera Müzesi Dostları’na ücretsizdir. Rezervasyon gereklidir. Söyleşiye katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden veya (0)212 334 99 24 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.