Panel

Belirsiz Zamanlarda Sanat ve Sanatçılar
Heinrich Böll’ün 100. Doğum Günü
Tanıl Bora, Ömer Türkeş

Paylaş

07 Aralık 2017 / 19:00 Geçmiş Aktivite

21 Aralık, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının en önemli temsilcilerinden Nobel ödüllü yazar Heinrich Böll’ün 100. doğum günü. Bir yazar ve entelektüel olarak Heinrich Böll, eserlerinde, savaş dönemlerini ve savaş sonrası yokluk yıllarındaki yurtsuzluk, işsizlik, tedirginlik gibi konuları ve bunların yarattığı toplumsal ve ahlaki sorunları farklı yönleriyle işledi. Böll, yalnızca gördüklerini kâğıda dökmekle yetinmedi; bir yazar ve entelektüel olarak toplumsal angajmanın, toplumsal meselelere açıkça müdahil olmanın önemine işaret etti ve bu ilke doğrultusunda yaşadı.

Elbette toplumsal kriz ve çalkantılar, yalnızca savaş dönemlerine özgü değil. Esasen her dönemde mevcut olayları farklı bakış açılarıyla yorumlayan; onları daha geniş bağlamların parçası olarak anlamlandıran ve Böll’ün kendi deyimiyle “müdahil olan”, eleştirel seslere ihtiyaç var. Bir yandan bilimsel uzmanlaşmanın diğer yandan parçalı ve muğlâk kamusallıkların tanımladığı günümüz dünyasında toplumsal aktörlerin de rolü ve niteliği değişirken, bu ihtiyaç daha da acil. Bugün bu ihtiyaca bilgisini ve uzmanlığını, tutkulu bir müdahil olma arzusuyla birleştirebilen kamusal aktörler nasıl cevap verebilir? Kamusalın geçirdiği büyük yapısal dönüşümler karşısında müdahil olmanın anlamı ve niteliği nasıl tanımlanabilir? Böylesi bir müdahilliğin toplumsal karşılığı ne olabilir?

Tüm bu soruların eşliğinde, onun ismini taşıyan bir kurum olan Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Goethe-Institut Istanbul, yazarın 100. doğum günü vesilesiyle Tanıl Bora ve Ömer Türkeş’ın katılımıyla bir panel düzenliyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili Türkçedir, İngilizce simultane çeviri olacaktır.