Sempozyum

“Seramik Sanatında Dün ve Bugün”

Paylaş

12 Mart 2016 / 10:30 - 18:00 Geçmiş Aktivite

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Seramik Sanatında Dün ve Bugün” başlığı altında geçmişten bugüne seramik sanatının farklı açılardan ele alındığı ve alanın önemli akademisyen ve sanatçılarının konuşmacı olarak yer alacağı bir sempozyum düzenleniyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’na paralel olarak düzenlenen ve iki oturum olarak planlanan sempozyumun ilk bölümünde Selçuklu ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatı ele alınıyor, ikinci bölümünde ise seramik sanatı ve güncel sanat ilişkisinin üzerinde durularak geleneksel seramik sanatının bugünü nasıl etkilediği tartışılıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, 1980’li yıllarda oluşturulmaya başlanmış ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze ulaşmıştır. Bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden 1000 civarında eseri barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle kat etmekte ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatı gelişim çizgisinin, ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak vermektedir.

I. Oturum

10:30 - 10:45                   Açılış Konuşması
10:45 - 11:15                   Gönül Öney
11:15 - 11:45                   Kahve Molası
11:45 - 12:15                   Sevinç Gök
12:15 - 12:45                   Belgin Demirsar Arlı
12:45 - 14:30                   Öğle Yemeği

II. Oturum

14:30 - 15:00                   Vedat Kacar
15:00 - 15:30                   Sıdıka Sibel Sevim
15:30 - 15:45                   Kahve Molası
15:45 - 16:15                   Elif Uras
16:15 - 16:45                   Burçak Bingöl
16:45 - 18:00                   Kokteyl, Pera Cafe

Sempozyum broşürü için tıklayınız.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.