Paylaş

Ağırlık

M.S. 23 Ekim 249 – 22 Ekim 250
1006,40 gr.; 15x11 cm.
Kurşun

Kurşun ağırlık üzerinde Roma’nın Hristiyan takibatı konusunda tarihe geçmiş imparatorlarından Decius’un (M.S. 249-251) adı geçmektedir. İmparator sadece kendi adını zikretmemiş, imparatorluğa henüz aday olan iki oğlu Herennius Etrusculus ile Hostilianus’u da Caesar olarak belirtmiştir.

Arka yüzünde bir vali adı yer almaktadır: Gaius Sabucius Secundus Paulus Modestus. En sonunda ise, bir yerel memur olan homonyarkhes Aelius Asklepiodotes nam-ı diğer Drosinius. Bu memurun taşıdığı unvan ilk kez bu ağırlıkla birlikte belgelenmektedir. Antikçağ’da kentler arasında ticari, dini ve askeri nedenlerden ötürü homonoia adı verilen bir uyum antlaşması yapılmaktaydı. Bu türden antlaşmaların yapıldığına ilişkin birçok sikke ve yazıt günümüze ulaşmıştır; ancak bu antlaşmalara aracılık eden bir memuriyet adı bilinmemekteydi. Burada ise ilk kez homonyarkhes unvanıyla bu memuriyet adı ortaya konulmaktadır. Ağırlık üzerinde bu unvanın geçmesi memuriyetlik görev alanının sadece kentler arasında uyum sağlamak olmadığını; aynı zamanda pazar yerinin denetiminden de sorumlu olduklarını göstermektedir.