Paylaş

Astragalus (Aşık Kemiği) Biçimli Ağırlık Seti

MS 1. - 3. yüzyıl
Bronz-kurşun
Değişken boyutlar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nda bulunan ve üç parçadan oluşan, astragalus (aşık kemiği) biçimindeki bronz ağırlık takımı, özellikle boyutlarının büyüklüğü ve detaylı işçiliği ile dikkat çekicidir.

Ağırlıkların gövdelerinde görülen harf ve rakamlar gümüş kakma yöntemiyle işlenmiş ve tutamaklarının her iki ucu başparmak ve kuğu başı şeklinde biçimlendirilmiştir. Libra ağrılık birimine göre üretilmiş olan ağırlıkların en büyüğü 34 kg, orta boydaki 25 kg, en küçüğü ise yaklaşık 17 kg’dır.

Anadolu’da kendilerine Yunanlılar’dan farklı bir ağırlık sistemi geliştiren Romalılar birim olarak librayı kullanıyorlardı. Bu sisteme göre ise 1 libra ise 327,45 grama eşdeğerdi.

Memelilerin ayak bileğini oluşturan kemik yapısının bir parçası olan astragalus (aşık kemiği) tarih boyunca süregelen farklı dinsel ve gündelik pratiklerde kullanılan aynı biçimli objelere ilham vermiştir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde çeşitli oyunlarda oyun taşı olarak kullanılan bu aşık kemikleri, yer yer kişilerin geleceği okunurken kullanılan bir fal nesnesi olarak da karşımıza çıkar. Obje olarak kullanılan kemiklerin yanı sıra, bronz, kurşun ve cam gibi farklı materyallerde, ağırlık olarak üretilmiş örnekleri de mevcuttur.