Paylaş

Dirhemler

Selçuklu ve Osmanlı dönemleri
Değişken boyutlar

Anadolu’da İslamiyetin yayılması ile birlikte Bizans solidisinin yerini dirhemin aldığı söylenebilir. Yine de bu ani bir değişimin ürünü değildir, aksine her iki ağırlık ölçü birimi de uzun yıllar birlikte kullanılmıştır.

Dirhem bir para birimi olmasının yanı sıra, ağırlık ölçüsü olarak da kullanılıyordu. Emevi, Abbasi ve İranlılar’ın kullandığı dirhem sistemini benimseyen Selçuklular dönemindeyse dirhem yörelere göre değişik değerler almıştır. Selçuklu dönemi bronz dirhemleri dökümle yapılmaktaydı. Daire biçimli, ortası delik olan Selçuklu dirhemlerinin ön yüzleri, kabartma şeklinde bitki motifleriyle bezeniyordu.

Bazı Selçuklu ağırlıklarında padişah tuğralarının yer alması ise bu ağırlıkların Osmanlı döneminde de kullanıldıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Osmanlı Döneminde kullanılmda olan dirhemler benzer motifleri taşımaya devam ederken, bölgeden bölgeye değişen ağırlıklar hesaba katılmazsa, 1 dirhemin yaklaşık 3, 103 gramın karşılığı olduğu bir ağırlık siteminin parçasıydı.