Paylaş

Helenistik Dönem Kent Devleti Ağırlığı

Lysimakheia Kent Devleti
MÖ 4. yüzyıl sonu - MÖ 3. yüzyıl
Kurşun
496,80 g

Ön yüzünde sağa doğru koşan bir aslan kabartması bulunan kare formlu bu kurşun ağırlık, Antik Yunan ağırlık birimi olan 1 mna’ya karşılık gelir. Mna, Eski Yunan dünyasındaki ağırlık sisteminde üçüncü sıradaki en büyük ağırlık idi. Yaklaşık olarak 500 g’lık Mezopotamya mna’sı örnek alınarak tasarlanmıştı. Ancak bu rakam kentten kente ve dönemden döneme farklılık göstermektedir.

Ağırlığın üzerindeki aslan kabartması ise Lysimakheia kentinin sembolüdür. Gelibolu Yarımadası’nda, Marmara Denizi ve Saros Körfezi’ne bakan bir tepe üzerinde oturan Lysimakheia antik kenti, MÖ 309 yılında Kral Lysimakhos tarafından kurulmuştur.

Hikayeye göre Lysimakhos’a kızan Büyük İskender onu içinde bir aslanın olduğu bir odaya hapseder. Ancak Lysimakhos aslanı alt ederek gücünü gösterir ve bundan böyle İskender ona karşı hep büyük bir saygı besler. Hikaye ne kadar gerçektir bilinmez ama aslan figürü hem Lysimakheia ağırlıklarında hem de kralın sikkelerinde severek kullanılmıştır.