Paylaş

Şehzade Abdürrahim Efendi

Fausto Zonaro

Tuval üstüne yağlıboya, 132 x 81 cm
1900

1896 yılında Saray Ressamlığı’na atanan Zonaro’ya, Mabeynci Emin Bey aracılığıyla, Sultan II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Abdürrahim Efendi’nin portresini yapma emri verilmişti. Anı defterinde sanatçı, o sırada henüz yedi yaşında olan şehzadenin portresi yapılırken sıkıldığını ve kendisini oldukça zorladığını yazmıştır. Uzun uğraşlar sonunda tamamlanan iki portreden biri Sultan Abdülhamid’e, öbürüyse Harem’e gönderilmiştir.