Paylaş

Sokak

Germain Fabius Brest

Tuval üstüne yağlıboya
34 x 23 cm
19. yüzyılın ikinci yarısı

Marsilya Güzel Sanatlar Okulu’nda Émile Loubon’un öğrencisi olan Fransız ressamı Germain Fabius Brest (31 Temmuz 1823 Marsilya - Kasım 1900 Marsilya), Paris’te Troyon’dan da dersler alarak sanatını geliştirdi. 1851’den 1896’ya kadar Paris Salonu’nda eserlerini sergiledi. 1847’de ve 1855 sonlarında İstanbul’a iki kez geldi. İkinci gelişinde 3 ya da 4 yıl kaldığı düşünülmektedir. 1858 Temmuz ve Ağustos aylarında Trabzon’u da ziyaret etti. 1857’den itibaren İstanbul konulu resimlerini Paris Salonu’nda sergiledi. Özellikle 1861 Salon’unda yer alan İstanbul resimleri ilgi uyandırdı ve “Atmeydanı” konulu eseri Fransız hükümetince satın alındı. Sanatçının İstanbul’un yanısıra Venedik ve Fransa’nın güneyini konu alan çalışmaları da vardır.

İstanbul konulu resimlerinde çoğunlukla insanların kaynaştığı meydanları, pazaryerlerini, sokak görüntülerini ele alan Brest, bu resminde de manzara ile gündelik yaşamın içe içe geçtiği bir sahneyi betimler. Teophile Gauthier, Brest’in “Atmeydanı” başlıklı resmi için “pitoresk doğruluk”tan söz etse de, sanatçının İstanbul resimlerinin çoğu gerçeği yansıtmaktan çok kapris niteliğindedir. Bu resminde de olduğu gibi olasılıkla ülkesine döndükten sonra, İstanbul’dayken yaptığı eskiz ve desenleri kullanarak gerçekleştirdiği eserlerinde, bir İstanbul atmosferi yaratmayı başarmıştır. Brest’in resimlerinde çoğunlukla mimari unsurlarla bir arada ele alınan figürler ise renkli giysileriyle, pastel renklerin kullanımıyla oluşturulmuş bu atmosferi zenginleştiren unsurlar olarak anlam kazanırlar.