Paylaş

Tahtta Oturan İmparator Biçimli Kantar Ağırlığı

Geç Roma - Erken Bizans Dönemi
Bronz-Kurşun
440,20 g 

v