Paylaş

Uyuyan Ördek Biçimli Ağırlıklar

MÖ 2-1. bin
7,90 gr.; 2,8 cm.
Taş

Babylonia tipi olarak bilinen, Mezopotamya’da sevilerek kullanılan bu ağırlıklar, başını geriye döndürmüş ve gövdesine yaslamış ördek biçimindedir. Boynun gövde ile birleştiği yerde, küçük bir delik bulunur.

Alt kısımlarında ise sahibinin kimliğini ifade ettiği düşünülen, oyularak işlenmiş işaret ve kompozisyonlar görülür.

Çok yakın benzerleri Önasya’da görülen bu taş ağırlıkların, Eski Babil dönemi tartı sisteminin öğeleri oldukları ve Anadolu’ya Asurlu tüccarlar tarafından getirildikleri bilinmektedir. Anadolu’nun diğer merkezlerinde de örnekleri görülen bu ağırlıkların, Önasya ülkelerinde, o dönemde geçerli olan mna, şekel gibi ağırlık birimlerinin karşılığı olarak üretilmiş oldukları düşünülmektedir.

Bu döneme ait ağırlıklar, en sık görülenlerinden biri burada görülen ördek biçimli olan olmakla birlikte, çoğunlukla farklı hayvanlar şeklinde karşımıza çıkar.