İnsanın Ölçüsü

Bulut Profilleri: Ağırlıksız Ölçüler

Sanatçı: Katherine Behar
2013, 7', renkli / color 

Kısmen bir bulut tarafından yutulmuş dijital bir figür, arayüzle iletişim kurmak için tanınamayacak pozisyonlara girmek zorundadır. İnsanın kendisini buluta yerleştirmeye yönelik imkânsız çabası, gündelik kullanıcıların bulut bilişiminin zorlu, çoğunlukla insanı sinirlendiren arayüzlerinde deneyimledikleri alçaltıcı bir gerçekliktir. Web’in sunduğu uygulamalar ve veri saklama hizmetleri ağının günlük konuşma dilindeki ismi olan "Bulut bilişimi" gökyüzünde masum bir biçimde gezinen şekilsiz bir hiçliği temsil eder. Ancak onları anlaşmazlıklardan uzak, dolaysız ya da eleştirinin ötesinde bir şey olarak hayal etmek, bulut teknolojilerinin önemini gözden kaçıran "bulutlu" bir yanlış algıdır. Pera Müzesi'nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan ilhamla hazırlanan ve Katherine Behar: Veri Girişi sergisi kapsamında koleksiyonda sergilenen bu proje, veri ölçüm sürecine yeniden ağırlık kazandırmayı amaçlıyor.

PSC-CUNY Award desteği ile Professional Staff Congress ve City University of New York tarafından fonlanmıştır.  8 Eylül-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Fatma Çolakoğlu ve Ulya Soley küratörlüğünde Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen “Katherine Behar: Veri Girişi” sergisi kapsamında üretilmiştir.


Paylaş

Diğer Filmler