ana resim

Profiller

Seçmeci ve gezgin bir toplu bakış: « Profiller »

10 Mayıs - 25 Haziran 2006

On beş yıldır Fransız sanat sahnesi ne durumda? Bu sahnenin ayırdedici özellikleri, ağır basan eğilimleri neler ? Görünüşünü dönüştüren önemli değişiklikler oldu mu? « Panorama »sını çıkartmaktan çok « profil »ini çizme düşüncesinin ortaya koyduğu sorular bunlar. Panorama ve profil sözcükleri arasındaki anlamsal farklılık, burada yadsınmaz bir ağırlık taşır. Panorama kavramı, duruma genişletilmiş bir bakış yöneltildiğini düşündüren bir yoğunluk, bir kapsam içerir; oysa profil kavramı konuya aynı yönde bakmaz ve daha çok, bir toplu bakış düşüncesini vurgular. Bir özet düşüncesini. Tıpkı modelinin ana hatlarını yakalamak için taslaklar çiziktirmeye koyulan sanatçının yaptığı gibi.

Fernand Braudel, 1986’da yayınlanan L’identité de la France – Espace et Histoire (Fransa’nın Kimliği – Uzam ve Tarih) adlı dikkate değer yapıtının ilk bölümünün başlığını « Fransa’nın adı çeşitlilik olsun » koymuştu. Bu değerli düstura bir yankı niteliğindeki « Profiller » sergisi, tümü kapsayıcı olmaksızın, Fransa’da yaşayan ve çalışan, yerli ve yabancı, yaklaşık 40 sanatçının 60 yapıtını bir araya getirdi. Her eğilimden, her üsluptan bir çağdaş yaratı yelpazesi sergiledi.

Fransa’da son 15 yıldır gelişin biçimiyle sanatsal üretimin durumunu öne çıkarmayı hedefleyen ve ‘Fransız Baharı’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Profiller” sergisi düzenleyicisi Philippe Piguet serginin “hiç bir okulun, hiç bir grubun manifestosu olmadığını amacının çoğulcu bir yaratım özgürlüğünün açık fikirliliğini yansıtmak” olduğunu belirtti.

Paylaş

 

sergi resim
sergi resim
sergi resim

Sergi Kataloğu

art shop

Profiller
Seçmeci ve gezgin bir toplu bakış

İncele