Paylaş

Ali Emîrî Efendi ve Dünyası

Fermanlar, beratlar, hatlar, kitaplar

İÇİNDEKİLER

8 Sıradışı Bir Kültür İnsanının Işıklı İzinde ...
Suna & İnan Kıraç

10 Kitap ve Kültür Aşığı Bir Kahraman: Ali Emîrî Efendi
Atilla Koç, T.C Kültür ve Turizm Bakan

17 Osmanlı Modernleşme Çağında Bir Muhafazakârın Portresi: Ali Emîrî Efendi
Ekrem Işın

34 Ali Emîrî Efendi’nin Kütüphanesi
Tûba Çavdar

45 Cumhuriyetten Günümüze Millet Kütüphanesi
Melek Gençboyacı

54 Tuğra, Ferman ve Berat Üzerine
Mübahat S. Kütükoğlu

91 Katalog

93 Fermanlar ve Beratlar
Uğur Derman

191 Kıt’alar
Uğur Derman

283 Kitaplar
Uğur Derman

388 Ali Emîrî Zamandizimi

Geçmişin kültür mirasının, özellikle de bu mirasın kolayca yok olabilecek bazı kırılgan parçalarının zamanın tahribine uğramadan günümüze ulaşabilmiş olmasını, bütün hayatlarını bu nesneleri toplamaya, korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya adamış bir dizi adsız kahramana borçluyuzdur çoğunlukla. Geçmiş dönemlerin birçok önemli ürünü, bu değerbilir insanlar sayesinde savaşlardan, yıkımlardan ya da doğal afetlerden kurtulmuş ve yüzyılların menzillerini sağ salim katedip, günümüzün modern müze ya da kütüphane koleksiyonlarında yerlerini almışlardır.

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü salonlarında iki bölüm halinde açılmış olan Ali Emîrî Efendi ve Dünyası sergisi, işte bu insanlardan birinin sıradışı serüvenine ışık tutan bir sergi oldu. Çöken imparatorluğun yıkıntıları arasından toplayıp yaşamı boyunca titizlikle koruduğu, sonra da kendi kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışladığı ferman, kitap ve hatların yanısına Ali Emîrî Efendi’nin “kültür insanı” kimliğini öne çıkaran özel eşya ve belgeleri arasından yapılmış bu derleme, onun tutkuyla bağlandığı bir dünyaya heyecan verici bir yolculuk niteliğinde.

Yayın Yılı: 2007
Sayfa Sayısı: 293
ISBN: 978975912326-0