Paylaş

Aurora

Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı

İÇİNDEKİLER

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Aurora: Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı
Mats Jansson

12 Kuzey Ülkelerinden Cam için Paradigma Değişimi: Cam Endüstrisinin Dönüşüm Döneminde Deney, İnceleme ve Yeniden Tanımlama
Maja Heuer

18 Kuzey Camı: Çok Boyutlu Bir ‘Düzensiz Arayış’
Bo Borg

22 Katalog
Bo Borg

Kuzey Avrupa ülkelerinden İstanbul’a konuk olan cam sanatçıları tanıdık, geçmiş kültürlerden miras bir malzeme olan camın günümüze ait özgün yorumlarını sunuyor.

Esin kaynaklarını kuzeyin büyüleyici doğasından ve geleneklerinden alan sanatçılar, kuşaktan kuşağa aktarılan formları, bugün artık malzeme ve teknolojinin sınırlarını zorlayarak ezberleri bozan bir anlayışla yeniden yorumluyor. 18. yüzyıldan bu yana cam üretiminde teknik ve sanatsal anlamda başarılarını kanıtlamış öncüllerinden devraldıkları işlev, form ve teknik becerilerin ötesinde, camı çağdaş sanatın alanlarından birine dönüştürüyorlar. Kuzeyin sadelik ve zarafetini korudukları anlayış-larında günümüz meselelerini de camla ifade eden yeni tartışma alanları açıyorlar.

Sergi kataloğu, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda’dan 25 sanatçının değişken, yenilikçi ve dünyayı kucaklayan bir süreçte, özgürce ve geniş yelpazede ürettikleri yapıtlarını kapsıyor.

Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 105
ISBN:
978-605-4642-23-6