Paylaş

Chermayeff & Geismar

Son 50 Yılın Amblem, Logo ve Tasarımları

İÇİNDEKİLER

5 Sunuş
Suna & İnan Kıraç

9 Önsöz
Rahmi M. Koç

10 Giriş
Steven Heller

22 Tasarım Üstüne Birtakım Düşünceler
Ivan Chermayeff ve Tom Geismar

30 Teşekkürler

32 Logolar, İllustrasyonlar ve Fotoğraflar

262 Dizin 

20. yüzyılın en büyük grafik tasarımcıları arasında sayılan ve ortağı Tom Geismar'la dünyanın belleğinde yer etmiş sayısız ünlü tasarıma imza atan Ivan Chermayeff, ülkemize de birçok kez gelmiş, Koç Holding ve bazı Koç kuruluşlarının amblem, logo, kurum kimliği gibi çalışmalarını gerçekleştirirken, ürettiği yetkin ve sıradışı tasarımlarla bu kuruluşların -dolayısıyla da Türkiye'nin- adının dünya tasarım literatürüne geçmesini sağlamıştı.

1957'de kurulduğundan beri, Chermayeff & Geismar grafik tasarımda bir dönüşüme öncülük etti. Ofisi New York'ta bulunan ama birçok ülkedeki, özellikle Türkiye'deki müşterileri için çalışan ikili, ünlü markaların geliştirilmesinden saygın müze sergilerine varıncaya dek, kültür etkinlikleri için hazırladıkları, düş gücünü harekete geçiren yüzlerce afişten seçkin mimari projeler için yaratılmış büyük ölçekli sanat yapıtlarına varıncaya dek çeşitli projelerden ve değişik alanlardan oluşan geniş bir yelpazede işbirliği içinde, mültidisipliner bir yaklaşım izledi.

Bütün bu değişik işler süresince, Chermayeff & Geismar'ın çalışması -üslup açısından değil, tasarıma yaklaşım açısından- tutarlılığını korudu. Tasarımın sorun çözücü bir alan olduğuna ilişkin Modernist ideali benimseyen ikili, bu ideali mizah, sanatsal yaratıcılık ve girişimci bir ruhla insanileştirmeye çabaladı.

Yayın Yılı: 2007
Sayfa Sayısı: 264
ISBN: 987-975-9123-29-1