Paylaş

Deneyimin Ötesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Projeleri

İÇİNDEKİLER

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Sunuş
Prof. Halil Yoleri Dekan

12
Alternatif Arayışlarla Biçimlenen Bir Eğitim Modeli
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi
Mümtaz Sağlam

16
Bir Yeniden İnşa Eylemi Olarak Sanat ve Tasarım Eğitimi
Mümtaz Sağlam

22
Estetik Deneyimin Tezahürü ve Belirsiz Çekiciliği Üzerine
Gülay Yaşayanlar

31
Katalog

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin genç sanatçılarının seçilmiş yapıtlarından oluşan Deneyimin Ötesi sergisi ve kataloğu resim, heykel, seramik, yerleştirme, sahne tasarımı, grafik tasarım, fotoğraf ve sinema gibi zengin ifade olanaklarını biraraya getirirken estetik deneyimlerin de önemli bir zemini olmayı amaçlıyor.

Geniş bir yelpazede eğitim veren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, aynı zamanda ülkemizde “Güzel Sanatlar” alanında üniversite bünyesinde kurulmuş ilk fakülte olma ayrıcalığını da taşıyor. Kuram ile uygulamanın, geleneksel ile yeni, öncü ve kavramsal olanın uyumlu birlikteliğine dönük bir eğitim modeli yaratma çabasıyla yola çıkan fakülte, 40 yılı bulan bir akademik geçmişe sahiptir.

Yayın Yılı: 2012
Sayfa Sayısı: 225
ISBN: 978 605 4642-05-2