Paylaş

Düşler, Gerçekler, İmgeler

Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi

İÇİNDEKİLER

5 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

7 Modern Resimde Cumhuriyet İmgesinin Dönüşümü
Ekrem Işın

24 Katalog

Pera Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. yıl dönümü anısına gerçekleştirdiği sergide, modern Türk resim sanatından örnekler ve imgeler üzerinden yakın dönem bir tarih okuması yapıyor. Ekrem Işın küratörlüğünde hazırlanan ve Avni Arbaş, Nuri İyem, Abidin Dino’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Cihat Burak'tan Turan Erol, Nedim Günsür Yüksel Arslan’a uzanan geniş dağılımlı seçki, Kuvayi Milliye yılları, köy yaşamı, göç, gecekondulaşma ve kentleşme, modern yaşamın yalnızlaşan bireyleri ile geçmişi yorumlama gibi alt temaları içeriyor, plastik sanatlar aracılığıyla Cumhuriyet tarihimize bir bakış sunmaya çalışıyor.

Yayın yılı: 2013
Sayfa sayısı: 111
ISBN: 978-605-4642-17-6