Paylaş

Hayat Kısa, Sanat Uzun

Bizans’ta Şifa Sanatı

İÇİNDEKİLER

10 Sunuş

12 Rüyalarda Şifa: Asklepios’tan Doktor Azizlere

26 İsa ve Azizlerin Şifa Mucizeleri
Nancy P. Ševčenko

42 Işık, Su ve Acaibü’l Mahlûkat: Doğaüstü Şifa Güçleri
Brigitte Pitarakis

64 Konstantinopolis’te Su ve Şifa Mimari Kalıntıları Okumak
Robert G. Ousterhout

78 Konstantinopolis: Mucizevi Şifaların Şehri
Alice-Mary Talbot

90 Bizans Payitahtında Tıp Sanatı, Âlimlik ve Uygulama
Marie-Hélène Congourdeau

104 Bizanslı Hekimlerin Şifa Sanatı Bağlamının İncelenmesi
Petros Bouras-Vallianatos

124 Geçmiş ve Doğu Arasında Symeon Seth’in VII. Mikhael Doukas’a Beslenme Öğütleri
Frederick Lauritzen

134 Bizans’tan Araplara Dioskorides’in De Materia Medica’sının Elyazmaları Geleneği
Marie Cronier

152 Dioskorides ve Ortaçağ Bizans İmparatorluğu’na İthal Edilen Tıbbi Bitkiler
Koray Durak

162 Şifayı Güçlendirmek: Maddeler, Duyular ve Ritüeller
Brigitte Pitarakis

180 Bizans Kültüründe Benliğin Vücut Bulması
Christos Merantzas

193 Katalog

367 Kaynakça

381 Fotoğraf Kredileri

385 Harita

Bizans’ta şifa sanatı ve uygulamalarını, Roma döneminden geç Bizans dönemine uzanan bir süreçte ele alan sergi, adını Hippokrates’in ünlü “hayat kısa, sanat uzun” aforizmasından alıyor. Antik dünyanın kutsal şifacıları Apollon ve Asklepios ile rasyonel tıbbın ve farmakolojinin kurucuları Hippokrates ve Dioskorides’in altyapısını oluşturduğu, Bizanslıların şifa yöntemleri olan inanç, büyü ve tıbbı anlatıyor.

Hastalığın, birincil nedeninin şeytanlar olduğuna dair inanç ile Hippokratik öğretilere dayandırılan akılcı bir algılanış, “şifa sanatı”nın öncülerinde –hekimler, eczacılar, azizler ve büyücüler– çarpıcı bir biçimde birlikte var olur. Bu anlamda, sağlıklı olmak ve hastalıklardan, şeytanlardan korunmak, bedeni ve ruhu arındırmak için yapılan ritüeller, Bizanslıların günlük yaşamına da ışık tutuyor.

Sergi kataloğu Bizans’ın kadim kültürel mirasını, dinsel ve akılcı düşüncenin yanı sıra, Akdeniz çevresindeki çağdaş bilimsel gelişmeler ve yenilikler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Alanının önde gelen uzmanları tarafından kaleme alınmış makaleler ve kimi ilk kez yayımlanan eserlerin yer aldığı katalog Bizans tarihi ve sanatı üzerine yayımlanmış en güncel ve kapsamlı yayınlar arasında yer alıyor.

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 384
ISBN: 978-605-4642-42-7