Paylaş

Kadınlar, Resimler, Öyküler

İÇİNDEKİLER

7 Resim Sanatımızın Modernleşme Sürecine Yeni Bir Bakiş ...
Suna & İnan Kıraç

8-85 Ötekinin Varlığı: Her Resim Bir Öykü Anlatır
Zeynep Yasa Yaman

86-195 Katalog

197 Kaynakça  

Günümüzde canlı ve heyecan verici bir bilim dalı haline gelen sanat tarihinin kendi ana malzemesine - geçmişin sanat yapıtlarına - her gün yeni ve taze bakışlarla bakması, bu yapıtların gerilerde kalmış, biraz durağan dünyasını zamanımızın yeni bilgi, düşünce ve kuramlarının ışığında, durmaksızın "yeni okumalarla" ele alması gerektiği, gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.

Kadınlar, Resimler, Öyküler / modernleşme sürecin-deki Türk resminde 'kadın' imgesinin dönüşümü, işte böyle bir eğilimin ve böyle bir yeniden okuma çabasının ürünü bir sergi. Katalogda, çeşitli kamu kurumlarından ve özel koleksiyonlardan seçilerek bir araya getirilen elliyi aşkın resim bizi, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, resim sanatımızın gelişme ve çağdaşlaşma yıllarına götürürken, bu dönemi, 'kadın' imgesinin dönüşümü gibi çok özel, ama birçok açıdan çok anlamlı bir tema çerçevesinde yeniden katediyor.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı: 203

ISBN: 975-9123-11-8