Paylaş

Kütahya Çini ve Seramikleri

İÇİNDEKİLER

6 Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Koleksiyonları Üstüne Birkaç Söz

8 Osmanlı Dönemi Kütahya Çini ve Seramik Sanatı

16 Değerlendirme

25-222 Katalog

225 Seçme Kaynakça

1980'li yıllarda oluşturulmaya başlanmış ve yıllar içinde zenginleşerek bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden 10.000 civarı parçayı barındıran Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonu Osmanlı Kültürü' nün görece gölgede kalmış bu yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle katetmekte ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya Çini ve Seramik Sanatı gelişim çizgisinin, ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak vermektedi.

Bu kapsamlı katalogda bir araya getirilen yapıtlar, hem koleksiyonun yapısı, hem de Kütahya Çiniciliği konusunda genel bir fikir vermektedir.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı: 226
ISBN: 975-9123-13-4