Paylaş

Profiller

Seçmeci ve gezgin bir toplu bakış

İÇİNDEKİLER

4 Bir Avurpa Ülkersinin Sanat ‘Profiller’ini Konuk Ederken...
Suna & İnan Kıraç

6 Sunuş
Paul Poudade
Fransa Büyükelçisi

8 Seçmeci ve Gezgin Bir Toplu Bakiş: ‘Profiller’
Philippe Piguet
Küratör

15 Yapıtlar

Son yıllarda Fransız sanat sahnesi ne durumda? Bu sahnenin ayırdedici özellikleri, ağır basan eğilimleri neler? Görünüşünü dönüştüren önemli değişiklikler oldu mu? “Panorama”sını çıkartmaktan çok “profil”ini çizme düşüncesinin ortaya koyduğu sorular bunlar. Panorama ve profil sözcükleri arasındaki anlamsal farklılık, burada yadsınmaz bir ağırlık taşır. Panorama kavramı, duruma genişletilmiş bir bakış yöneltildiğini düşündüren bir yoğunluk, bir kapsam içerir; oysa profil kavramı konuya aynı yönde bakmaz ve daha çok, bir toplu bakış düşüncesini vurgular. Bir özet düşüncesini. Tıpkı modelinin ana hatlarını yakalamak için taslaklar çiziktirmeye koyulan sanatçının yaptığı gibi. Fransa’da son yılların gelişim biçimiyle sanatsal üretimin durumunu öne çıkarmayı hedefleyen ve ‘Fransız Baharı’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Profiller” sergisi küratörü Philippe Piguet serginin “hiç bir okulun, hiç bir grubun manifestosu olmadığını amacının çoğulcu bir yaratım özgürlüğünün açık fikirliliğini yansıtmak” olduğunu belirtiyor.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı: 91
ISBN: 975-9123-15-0