Paylaş

Sultanlar, Tüccarlar, Ressamlar

Türk - Hollanda İlişkilerinin Başlangıcı

İÇİNDEKİLER

9 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

11 Sunuş
Jan-Paul Dirkse

13 Holland ve Türkiye: Dört Yüz Yıllık Siyasal, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel İlişkiler
Alexander H. De Groot

29 Levant Ticaret Odası
Laura van Hasselt

37 Erken Modern Dönemde Hollanda’nın Levant ile Ticareti
İsmail Hakkı Kadı

47 Büyükelçi Cornelis Calkoen’un (!696-1764) Türkiye Konulu Resimleri
Eveline Sint Nicolaas

77 Katalog

81 Altın Çağ

95 Amsterdam’da Osmanlılarla Dolu Bir Oda

101
Lâle

107
Giysi Resimleri Serisi

141
Büyükelçi Cornelis Calkoen (1696-1764)

167
 Doğu’nun İki Ressamı

2012 yılında Pera Müzesi, Türkiye ile Hollanda arasındaki 400 yıllık verimli iş birliğinin başlangıcını araştıran Sultanlar, Tüccarlar, Ressamlar adlı bir sergi düzenledi. Amsterdam Müzesi ile ortak bir çalışma sonucunda düzenlenen sergide hem iki dünya şehirleri İstanbul ile Amsterdam’ın, hem de iki ülkenin arasındaki tarihsel ilişkileri irdelendi. 

Serginin kataloğunda, 17. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın başlarına dek, Belediye Binası’nda (Dam Meydanı’ndaki Saray) bulunan Doğu Ticaret Odası’nı yansıtan ya da bu odada sergilenmiş eserlerin yanı sıra Amsterdam’daki bu güçlü ticari merkezin duvarlarında sergilenen resim ve haritalar ve Jean-Baptiste Vanmour’un Amsterdam’daki Rijksmuseum koleksiyonunda yer alan kapsamlı portreler dizisi yer alıyor.

Yayın Yılı: 2012
Sayfa Sayısı: 193
ISBN: 97-8975-91-2397-0