Paylaş

Yıldız Moran

Zamansız Fotoğraflar

İÇİNDEKİLER

7 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

9 Zamanının Ötesinde Bir Fotoğrafçı
Coşar Kulaksız

23 Yıldız Moran
Laleper Aytek

33 Fotoğrafın Yıldız Moran’ı
Merih Akoğul

47 Issızlığın Ortasında Yıldız Moran
Esra Özdoğan

57 Katalog

Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran'ın yapıtları (1932-1995) geniş kapsamlı olarak ilk kez Pera Müzesi’nde sergilendi.

Büyük bir tutkuyla başladığı fotoğraf kariyerini yaşamındaki bir başka tutku olan Özdemir Asaf’la evliliğinin ardından sonlandıran ancak kısa kariyerine önemli ve farklı yapıtlar sığdıran Moran, İngiltere’de eğitim almış, ünlü fotoğrafçı John Vickers’ın öğrencisi olmuştur. Cambridge’de açtığı ilk kişisel sergisini İstanbul, Ankara, Londra ve Edinburgh sergileri izlemiştir. Yıldız Moran, ışığı büyük bir ustalıkla kullanarak elde ettiği teknik başarısının ötesinde; ruhunu, aklını, kalbini yani kendini de katarak görüntünün izini derinleştirebilmişbir fotoğrafçıdır. Bir anlamda “retrospektif” niteliğindeki kapsamlı sergi, Moran’ın bu kendine ait içsesini, Türk ve dünya fotoğraf tarihi içindeki görünürlüğünün izlerini de derinleştiren yeni bir okumayla ortaya koyabilmeyi amaçlıyor.

Bilinen sınırlı sayıdaki karelerinin dışında ilk kez sergilenen fotoğraflarıyla gizli kalmış bir figürün, Türk fotoğrafının “mektepli” ilk kadın fotoğrafçısının yapıtları, kapsamlı bir katalogta da Moran'ı anlatan metinlerle yayınlandı.

Yayın Yılı: 2013
Sayfa Sayısı : 191
ISBN: 978-605-4642-20-5