Paylaş

Kefeli Terazi

Osmanlı, 19. Yüzyıl
Bronz-Demir

İki metal kefenin, üç sıra zincirle bağlandığı bu terazinin her iki yüzünde de birer damga bulunur. Kefelerden birinin iç yüzeyinde bir tuğra ve Osmanlıca “268” rakamından oluşan bir kontrol damgası yer alır.

Osmanlı Devleti’nde arşın ve kile gibi diğer ölçü birimleriyle beraber terazinin de ölçü miktarları oldukça önemliydi. Gündelik hayatta terazinin en yoğun kullanıldığı çarşı ve pazarlarda halkı mağdur etmemek için kontroller aksatılmadan yapılırdı. Kontrollerden sorumlu görevlilere “muhtesib” denirdi ve bu görevliler diğer bir çok işin yanı sıra, terazileri kontrol edip, damgalamakla da yükümlüydü. Ölçü ve tartıların ayarlarının damgalattırılmasından elde edilen gelirler ise Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu.