Pera Öğrenme Hakkında

Pera Müzesi’nde öğrenme, çocuklar, gençler ve yetişkinleri sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsıyor. Yorum ve yaratıcılığa dayanan bu etkinliklerde, eserler üzerinde değerlendirmeler yapılırken yaratıcılık da destekleniyor. Atölyede uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen öğrenme programı, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan “Pera Öğrenme” programları, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli sergiler için de, farklı yaş gruplarına ve özel eğitim öğrencilerine hazırlanan birbirinden renkli ve yaratıcı etkinlikleriyle yıl boyunca sürdürülüyor.

Pera Öğrenme programlarına katılmak PERAkart aile ile %50 indirimli!
Pera Öğrenme, süreli sergiler kapsamında düzenlenen atölyelerin malzeme destekçisi Faber-Castell'e teşekkür eder.