Kartpostal Çıplakları

Doğu Güzeli̇. Salut de Constanti̇nople

Doğu Güzeli̇. Salut de Constanti̇nople [No. 9701], 21 Şubat 1907 tari̇hi̇nde İstanbul’dan Fransa’ya gönderi̇lmi̇ş kartpostal. Seyhun Bi̇nzet Koleksi̇yonu.

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır. Bunlarda, insan bedeninin seyredilir bir nesne haline gelişinin ilk örnekleri görülür. Popüler güreşçi pozlarında da görülebildiği gibi, seyirlik olmak hali kadınlara özgü değildir. Nü olgusunun çıplaklık kadar pozla ilgili olduğunu gösteren bu görüntülerde, bir anlamda “giyinik nü” sayabileceğimiz, uzanan ya da bacaklarını sergileyen oryantalist “Türk kadını” temsilleri de bulunur.

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avusturyalı Max Fruchtermann ile 1890’lı yıllarda başlayan kartpostal yayıncılığı, zaman içinde Ludwigshon, Zellich, Rochat gibi öncü isimlerle kent manzarasından nü’ye, zengin bir çeşitlilik içinde yoğun bir üretime kavuşmuştur.

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Üryan, Çıplak, Nü,Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Aynalı Çıplaklar

Aynalı Çıplaklar

Türk resminde mitolojik temalara pek fazla rastlanmamakla birlikte, Aynalı Venüs gibi yaygın temaların çeşitlemeleriyle karşılaşmak mümkündür. 

Bir Serginin Hikâyesi #ÜryanÇıplakNü

Bir Serginin Hikâyesi #ÜryanÇıplakNü

Türk resminde çıplak, 2007 yılında aramızdan ayrılan değerli danışmanımız Samih Rifat’ın öncülüğünde, hep hayalini kurduğumuz temalardan biriydi. 

Kartpostal Çıplakları

Kartpostal Çıplakları

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır.