Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri

Seminer

23 Eylül 2023 / 10.00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri sunuyor. Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya’da üretilen seramikleri disiplinlerarası bir programla ele alan seminer; müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihini bir araya getiriyor. Genç araştırmacılara Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Bir gün sürecek seminer ve atölye çalışmalarından oluşan programın ilk kısmında Kütahya seramiklerine odaklanılıyor. Kütahya seramiklerinin 18. yüzyıldan günümüze uzanan sanatsal gelişimi ve Osmanlı kültüründeki yeri ve önemi incelenirken, ikinci kısmında ise pratik çalışmalar yer alıyor. Seramikler, temel müzecilik eğitimi çatısı altında vaka çalışmaları ve atölyelerle inceleniyor. Eserlerin belgelenmesi, konservasyonu, müzeye getirilmesi, müzede koleksiyon yönetimi, eserlerin sergilenmesi ve müzede eğitim atölyeleri Kütahya seramikleri özelinde değerlendiriliyor.

Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Program dili Türkçedir. Program ücretsiz olup şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir. 

Detaylı seminer programı ve başvuru koşullarını görmek için tıklayınız.

Süreli Sergi

Kahve Molası

“Sihirli Meyve” olarak Etiyopya’da keşfedilen ve 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve, kısa zamanda yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda ve zengin evlerinde yerini almış, etrafında ritüeller şekillenmeye başlamış ve sosyal hayatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Kahve Molası

Biçimsel Arayışlar

Biçimsel Arayışlar

Anadolu’nun halk sanatlarından yansıyan görsel birikime yönelik yoğun ilgisiyle tanıdığımız Eyüboğlu’nun bu erken dönem nü’lerinde görülen renkli dekoratif unsurlar, ünlü Fransız ressam Henri Matisse’e duyduğu ilgiyle de beslenen bir Batı-Doğu sentezi arayışını hissettirir.

Tasarım Dehası: Ivan Chermayeff

Tasarım Dehası: Ivan Chermayeff

Yirminci yüzyılın en büyük grafik tasarımcıları arasında sayılan ve ortağı Tom Geismar’la dünyanın belleğinde yer etmiş sayısız ünlü tasarıma imza atan Ivan Chermayeff geçtiğimiz günlerde hayata veda etti.

Mersad Berber

Mersad Berber

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.