Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri

Seminer

23 Eylül 2023 / 10.00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri sunuyor. Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya’da üretilen seramikleri disiplinlerarası bir programla ele alan seminer; müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihini bir araya getiriyor. Genç araştırmacılara Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Bir gün sürecek seminer ve atölye çalışmalarından oluşan programın ilk kısmında Kütahya seramiklerine odaklanılıyor. Kütahya seramiklerinin 18. yüzyıldan günümüze uzanan sanatsal gelişimi ve Osmanlı kültüründeki yeri ve önemi incelenirken, ikinci kısmında ise pratik çalışmalar yer alıyor. Seramikler, temel müzecilik eğitimi çatısı altında vaka çalışmaları ve atölyelerle inceleniyor. Eserlerin belgelenmesi, konservasyonu, müzeye getirilmesi, müzede koleksiyon yönetimi, eserlerin sergilenmesi ve müzede eğitim atölyeleri Kütahya seramikleri özelinde değerlendiriliyor.

Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Program dili Türkçedir. Program ücretsiz olup şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir. 

Detaylı seminer programı ve başvuru koşullarını görmek için tıklayınız.

Süreli Sergi

Kahve Molası

“Sihirli Meyve” olarak Etiyopya’da keşfedilen ve 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve, kısa zamanda yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda ve zengin evlerinde yerini almış, etrafında ritüeller şekillenmeye başlamış ve sosyal hayatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Kahve Molası

Osmanlı’da Kahve İkramı

Osmanlı’da Kahve İkramı

Osmanlı saray ve konak haremlerinde kahve ikramı törenle yapılırdı. Önce gümüş tatlı takımı ile tatlı (reçel) sunulur, ardından kahve ikramı başlardı. Kahve güğümü, tombak, gümüş veya pirinçten yapılmış, ortasında kor ateş bulunan ve kenarlarına takılı üç zincirden tutularak taşınan sitile oturtulurdu. Sitil örtüsü ise, yuvarlak, atlas veya kadifeden, sırma, sim, pul, hatta inci ve elmas işlemeli olurdu.

Kartpostal Çıplakları

Kartpostal Çıplakları

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır.

İdeoloji

İdeoloji

Sergi, “Balkanlar” olarak bilinen bölge ülkelerinden farklı kuşaklardan sanatçı ve sanatçı gruplarına odaklanıyor ve bölgenin kaçınılmaz olarak akla gelen siyasi çağrışımları göz önünde bulundurulmaksızın bir doğa olayı üzerinden biçimleniyor.