Ters Yüz PƎRⱯ

Mekânlar ve Metinlerde Denemeler

23 Mayıs - 18 Ağustos 2024

Pera Müzesi, Bauhaus Üniversitesi Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm yürütücülüğündeki "Temsil Pratikleri ve Politikaları" bölümü ve Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest yürütücülüğündeki "Geçici Mekânlar” bölümü iş birliğiyle Ters Yüz PƎR* sergisini gerçekleştiriyor. Sergi, İstanbul’daki mevcut sanat kurumlarına ve kentsel çevrelerine dair çoklu bakış açılarını, yüksek kültür ve popüler kültür arasında hareket ederek bir araya getiriyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndaki iki resimden yola çıkan sergi, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratikleri araştırıyor. Ayrıca, mimarinin, kurumların kentsel çevreleriyle ilişkilerinde hem kurucu hem de açığa çıkarıcı bir rol oynayarak bu kurumların belirli bir yer ve zamanda nasıl aracılık ettiğini ve işlediğini inceliyor.

Ters Yüz PƎR  “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşuyor. “Küreseller” bölümünde, ışıklı tabelaların, havuzların, Guzmanya bitkisinin ve deterjan kokularının adaptasyonları küresel kenti bir harabe olarak taklit ve teşhir ederken, Pera Müzesi’nin Art Deco kafesinden ödünç alınan avize de kurumun cazibeli kırılganlığını vurguluyor. “Basamaklar”, dünyayı, ya da bu bağlamda Pera bölgesinin merdiven ve rampalarla dolu kompleks ve parçalı kentsel topografyasını temsil etmenin imkansızlığıyla oluşan travmayı ele alıyor. Bu basamaklar, özellikle Bauhaus modernizminin ve genel olarak Batılılaşmış bir modernitenin (doğrusal ilerleme kavramları, ulus-devlet, fiziksel ve metafiziksel sınırların katı siyaseti ile) yaygınlaştırdığı evrenselci biçim ve norm hayalini absürt hale getiriyor. “Spekülasyonlar” ise süregelen eşitsizlikleri ve şiddeti farklı bir şekilde harekete geçirerek gitgide soyutlaşan ve globalleşen küresel ekonomik, politik ve estetik spekülasyon ve değerlendirme süreçlerini yorumluyor. Yerel, kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanan ve kamusal programına kültür-sanat çalışanlarını ve ziyaretçileri de dahil eden sergi, alternatif değerler üzerine düşünüyor, değerlendirmeler yapıyor.

* Ters Yüz PƎR, kendini, hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada (kültürel) kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum olarak öneriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

Katılımcılar
Anıl Aydınoğlu, Arın Aydın, Aslı Serbest, Ayça Tuğran, Çisel Karacebe, Celal Orkun Gözübüyük, Dorian Beer, Elizaveta Boucke, Elif İmre Bilgin, Helen Christina Hümmer, Iben Schneider, Jolina Mix, Jisu Kim, Kitman Yeung, Leonie Link, Mona Mahall, Negar Rahname, Talia Ölker, Yelta Köm, Yuhe Lin

Eser Künyeleri

Kolektif Çalışma
Temas Fanzinleri’nden parçalar

Leonie Link
Akışkan Sınırlar Bordüre

Ayça Tuğran
Etnik Set

Kolektif Çalışma
Temas Fanzinleri’nden parçalar

Leonie Link
Akışkan Sınırlar Bordüre

 

Ters Yüz PƎRⱯ

Ters Yüz PƎRⱯ

Sergiye eşlik eden yayında, küratörler Prof. Aslı Serbest, Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm’ün serginin kavramsal çerçevesini ele aldığı ortak yazısının yanı sıra Begüm Özden Fırat ve Çisel Karacebe’nin Dolapdere bölgesinde yer alan çeşitli sanat kurumlarının bölgeyle ilişkisine bakan yazısı, Mary Louise Pratt’in temas bölgesi kavramına odaklandığı, kültürel kesişimlerde güç dengelerine odaklanan yazısı, Birte Kleine-Benne’nin Kurumsal Eleştiri kavramını derinlemesine incelediği makalesi, Isabel Vila-Cabanes’in 19. yüzyıl itibarıyla pek çok edebi eserde yer almış “flanör” kavramının kadın versiyonunu merkeze aldığı “Bir kadının sokaklarda özgürce dolaşması için ne gerekir” başlıklı makalesi  yer alıyor.

Pera’dan Ötesine: Yetişkinler için Atölyeler

Ters Yüz PƎRⱯ sergisine yönelik program, her yaştan yetişkine yönelik yüz yüze, eğlenceli, yaratıcı ve ilham dolu sergi turları ve atölyeler sunuyor.

Barbara Kruger’ın İktidar, Kapitalizm,  Kimlik ve Toplumsal Cinsiyete Odaklanan Pratiği Üzerine

Barbara Kruger’ın İktidar, Kapitalizm, Kimlik ve Toplumsal Cinsiyete Odaklanan Pratiği Üzerine

Nobel Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Ve Şimdi İyi Haberler sergisinde iki çarpıcı yapıtıyla yer alan sanatçı Barbara Kruger’ın yaşamı ve yapıtlarına yakından bakıyoruz.

Çıplak Kadından Çıplak Tene

Çıplak Kadından Çıplak Tene

Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü sergisi kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Marmara ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazlı Pektaş’ın, serginin küratörü Ahu Antmen ile yaptığı ve kısa hali Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan röportajın tamamını paylaşıyoruz.

Mavi Giysili Kız

Mavi Giysili Kız

Bu tam boy kız portresi, erken 18. yüzyıl Britanya portre çizim sanatının güzel bir örneğidir. Çocuk, sağ ön planı bir sütun kaidesiyle çevrili terasta dururken gösterilir.