Paylaş

18+

NSK Pasaport Ofisi

Pera Müzesi’nin atölyesi pasaport ofisine dönüşüyor! Pera Öğrenme, 12-14 Ocak 2017 tarihleri arasında Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisine paralel olarak IRWIN sanatçı grubunun kurguladığı NSK pasaport performansı kapsamında geçici bir pasaport ofisi kuruyor. NSK vatandaşı olmak için başvurun! NSK İstanbul Pasaport Ofisi’nde başvuru formu doldurarak ve yanınızda iki fotoğraf getirerek veya ofiste çektirerek NSK pasaportu alabilirsiniz. Pasaportunuzu aynı gün hazırlatabilirsiniz.

Başvuru gün ve saatleri:
12 Ocak 2017: 16:00 - 18:30
13 Ocak 2017: 18:00 - 21:00
14 Ocak 2017: 16:30 - 18:30

NSK pasaport ücreti: 100 TL (Sadece nakit geçerlidir). Rezervasyon alınmamaktadır.

Bu etkinlik Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisi kapsamında IRWIN sanatçı grubunun NSK oluşumundan yola çıkarak ürettikleri etkileşimli bir performansa odaklanıyor. Neue Slowenische Kunst (NSK – Yeni Slovenya Sanatı), sosyalist Yugoslavya’nın dağılmaya başladığı 1984 yılında Lübliyana’da kuruldu. NSK Devleti’yse 1992’de sanatçı kolektifleri tarafından kuruldu. Sanatçı grupları arasında Laibach, Noordung, New Collectivism ve Department of Pure and Applied Philosophy yer aldı. NSK Devleti soyut bir organizma, üstünlükçü bir yapı, gerçek bir toplumsal ve siyasal uzamda, üyelerinin vücut sıcaklığını, ruhunu ve emeğini içeren bir yontu. NSK devlet statüsünü bir bölgeye değil zihne atfeder, zihnin sınırları da simgesel ve fiziksel kolektif bünyesinin hareketlerine göre değişen bir akışkanlık arz eder. NSK Devleti zaman içinde bir devlettir, bölgesi yoktur, ulusal sınırları yoktur, bir tür “manevi devlet”tir. Kendi üyeleri dışında NSK vatandaşlığı hakkı tüm dünyada farklı dinlerden, ırklardan, milliyetlerden, cinsiyetlerden ve inançlardan binlerce kişi tarafından kazanılmıştır. Bu vatandaşlık hakkı, NSK pasaportu sahipliğiyle elde edilir. NSK vatandaşı olmak için başvurun!

NSK Hakkında
1980’lerin sonuna gelindiğinde NSK grupları Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da bilinirlik kazandı. Çalışmaları ve eylemleri son otuz yılın pek çok siyasal olayına birer yorum teşkil etti; bugün NSK’nin, Slovenya ve eski Yugoslavya’nın siyasal ve kültürel tarihinde çok önemli bir rol oynadığı genel kabul görmektedir; başka şeylerin yanı sıra 1980’lerde toplumun ve kültürün çoksesliliğine ciddi katkılarda bulunduğu teslim edilmektedir. Slovenya’nın bağımsızlığına kavuşmasından sonra kurulan NSK Devleti aralarında Moskova, Ghent, Berlin ve Saraybosna’nın da olduğu bir dizi şehirde geçici “Büyükelçilik” ve “Konsolosluk” etkinlikleri gerçekleştirmiş, başka kolektif eylemlerde de bulunmuştur. NSK Devleti fiziksel bir alanı olmayan ve mevcut herhangi bir ulus-devletle ilişkilendirilmemesi gereken ütopik bir oluşumdur. NSK Devleti kendiliğinden ulusötesidir. Kuruluş ilkelerini kabul etmeye hazır herkese pasaport vermektedir. Vatandaşlık hakkı milliyet, cinsiyet, din ve diğer statü ve bağlılıklardan bağımsız olarak herkese açıktır. Şu anda NSK Devleti’nin altı kıtadaki çok sayıda ülkede yaşayan binlerce vatandaşı vardır. NSK Devleti kolektif bir kültürel çalışmadır, yalnızca kurucularının ikonografisine ve söylemlerine değil bunlara ve hatta bizzat devletin varlığına vatandaşlarının verdiği tepkilere de dayanır.

NSK Pasaportu Hakkında
İsteyen herkes NSK Pasaportu alabilir ve NSK vatandaşı statüsü kazanabilir. NSK Devleti kuruluş bildirilerinde bölge kategorilerini, ulusal sınırlar ilkesini reddeder ve ulusötesi yasaları savunur. NSK Pasaportu sahibi olan herkes aynı zamanda NSK vatandaşlığı kazanır. Pasaport sahibinin bilgileri NSK vatandaşlık kütüğüne işlenir. Pasaportlar numaralandırılmıştır ve bir başkasına devredilemez; iptal edilene dek geçerlidir, ama yenilenebilir. Başvuru formundaki bildiriyi imzalayan pasaport sahibi, NSK Devleti’nin bekasını elinden geldiğince savunmayı kabul eder. Pasaport suç işlemek için ya da ideolojik, dini ya da siyasal amaçlarla ya da NSK’nin amaçlarıyla çelişecek, NSK’nın şöhretini ve adını tehlikeye atacak herhangi bir amaçla kullanılamaz. Pasaportun süresinin bitiminde, pasaportun iadesinde ya da pasaporta el konulduğunda vatandaşlık sona erer. NSK pasaportu muhalif bir belgedir ve benzersiz bir değeri vardır. NSK etkinliklerinde ve benzer kampanyalarda pasaport sahibinin ilgili bilgileri kaydetmesi ve damgalar, imzalar vs. için pasaportunu ibraz etmesi istenir. Bu açıdan pasaportun geçerli olabileceği alanlar sınırsızdır ve sahibinin sorumluluğuna tabidir.

İlginize teşekkür ederiz. Kontenjanımız dolmuştur.
Geçmiş Seans
12 Ocak
 
Perşembe
16:00
Geçmiş Seans
13 Ocak
 
Cuma
18:00
Geçmiş Seans
14 Ocak
 
Cumartesi
16:30

 

18+      

Atölyeler