Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu, prehistorik çağlardan günümüze Anadolu coğrafyasında gündelik hayatın tanıklığını yapmış yaklaşık 10.000 esere ev sahipliği yapıyor.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca Mezopotamya bölgesi ile güçlü bağlantısı sebebiyle tüccarların uğrak merkezi idi. MÖ 2. binyıldan itibaren Anadolu ve çevresinde gelişen şehir-devletleri ticari ilişkilere hız kazandırdı. Bugün Kayseri’nin kuzeydoğusunda yer alan Kültepe, Asur ve Anadolu arasında önemli bir bağlantı noktası haline geldi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndaki en eski ağırlıklar Mezopotamya ile Anadolu arasında bu dönemde gerçekleşen ticarete işaret etmektedir. Genellikle hematitten üretilen silindir formlu ağırlıklar ile uyuyan ördek formlu Babil ağırlıkları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturan Klasik dönemin kurşundan üretilmiş şehir-devleti ağırlıkları ile Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren Anadolu şehirlerinde kullanılan tanrı ve tanrıça formlu el kantarı ağırlıkları ise dönemlerinin sosyo-politik anlayışına ve adalet sistemine ışık tutar. İlerleyen zamanlarda Anadolu ağırlık ve ölçü kültürü Bizans İmparatorluğu’nun ticari mallar ve para ağırlıklarına dayalı ikili sistemi ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin gümüşe dayalı dirhem sistemine sahne olmuştu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyılda bölgede genişleme sürecine başlamasına ve ticaretteki rolünün artmasına kadar devam etti.

Suna ve İnan Kıraç’ın ilk kez 1980’lerde oluşturmaya başladıkları Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu prehistorik dönem, Klasik Dönem, Beylikler ve Osmanlı Dönemi ile Erken Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Anadolu’nun ev sahipliği yaptığı birçok uygarlığa ait materyal kültürüyle zengin bir seçki sunar. Sergi alanının ortasına yerleştirilmiş açık bir depoyu andıran bölümdeki eser seçkisi ise ziyaretçileri kronolojik olmayan alternatif bir yaklaşımla koleksiyonu ele almaya davet ediyor.

Arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimarlıktan kuyumculuğa, denizcilikten eczacılığa, astronomiden zaman ölçüm aletlerine kadar farklı alanlardan birçok ağırlık, uzunluk, hacim ölçüsünü bünyesinde barındıran bu koleksiyon Anadolu’nun zengin ve çok çeşitli materyal kültürüne tarihsel bir perspektif ile bakmayı amaçlıyor.

Paylaş