Pera Öğrenme’den Yetişkinler için Sanatçı Atölyeleri

12 Nisan 2023

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları sergileri kapsamında düzenlediği sanatçı atölyelerinde katılımcılar, fotoğraflarla yaratıcı kent haritaları ve renkli kolajlar tasarlıyor, kurguladıkları hikâyeleri kumaşa işleyerek ifade etmenin yöntemlerini deneyimliyor. Yetişkinlere yönelik atölye programı, sanatçılar Arek Qadrra, Beste Kopuz, Gözde İlkin ve Güneş Terkol’un yürütücülüğünde müzede ve Zoom Meeting uygulaması üzerinden hibrit olarak gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları sergileri paralelinde yetişkinlere yönelik sanatçı atölyeleri sunuyor. İstanbul’da yaşayan 11 fotoğraf sanatçısının kente dair güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisinden ilham alan atölyelerde katılımcılara, sergi sanatçılarından Arek Qadrra ve Beste Kopuz eşlik edecek. Mekân hafızası üzerine arşivsel çalışmalar yürüten Qadrra ve Kopuz, katılımcıların kendi İstanbul’larını fotografik imgelerle temsil etmelerine aracı olacak.

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi kapsamındaki “İlmek İlmek Hikâyeler” sanatçı atölyeleri ise ilhamını serginin en dikkat çeken eserlerinden Ksar El Kebir Savaşı adlı duvar dokumasından alıyor. Sanatçılar Güneş Terkol ve Gözde İlkin’in eşlik edeceği atölyelerde katılımcılar kendi hikâyelerini kumaşlara işleyecek.

Hafızası, sesleri ve imgeleriyle bir kenti yeniden düşünmek

Zamane İstanbulları sanatçıları Arek Qadrra ve Beste Kopuz’un birlikte yürüttükleri atölyelerinden ilki, Kentin Sesleri: Kolektif Harita Yapımı başlığını taşıyor. Sanatçı Ekin Özbiçer’in sergide yer alan Oto-oryantalizm adlı video yerleştirmesinden ilhamla hazırlanan atölyedekatılımcılar, üstünde farklı direktifler yazan kart desteleriyle Pera Müzesi’ni “müzenin ve kentin farklı seslerini” dinledikten sonra; hafıza, ses, hikâye, fotografik imge gibi kavramlar çerçevesinde kolektif hafıza hikâyelerinin yer aldığı bir harita tasarlayacaklar.

Arek Qadrra ve Beste Kopuz yürütücülüğündeki Alternatif Bir İstanbul: Fotoğraflarla Kolaj atölyesinde ise katılımcılar, sanatçılarla birlikte kent kavramının kendileri için ne anlama geldiği üzerine sohbet ettikten sonra, bir araya geldiğinde ortak bir anlatı oluşturacak bir İstanbul kolajı yaratacaklar.

Hikâyeler kumaşlarda canlanıyor

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi kapsamında, Rego’nun müzede sergilenen Ksar El Kebir Savaşı adlı eserinden ilhamla düzenlenen “İlmek İlmek Hikâyeler” sanatçı atölyeleri, katılımcıları kendi hikâyelerini işlemeye davet ediyor. 

Sanatçı Gözde İlkin yürütücülüğünde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek Kumaşların Hafızası: Nakış Atölyesi’nde katılımcılar, farklı coğrafyaların kumaş motifleri, kullanım alanları ve sosyo-kültürel hafızayı aktarma süreçlerindeki yeri hakkında bilgi edindikten sonra, kişisel yaşam hikâyeleri ya da dünya gündeminden ilhamla bugünü tanımlayan bir söz ya da cümleyi, sanatçının hazırladığı şablonlar üzerinden görsel kompozisyonlarla kumaş üstüne işleyecekler. 

Hikâye Anlatımı ve Dikiş atölyesinde ise Paula Rego’nun eserlerini çevrimiçi rehberli turla gezen katılımcılar, sanatçı Güneş Terkol’un atölyesine bağlanarakher iki sanatçının dokumayı eserlerinde nasıl kullandığına dair bilgiler ediniyor. Terkol ile yeni deneyim ve olasılıklar üzerine sohbet eden sanatseverler daha sonra, kumaş üzerine kişisel kompozisyonlar oluşturarak anlatmak istedikleri hikâyeyi yaratıcı bir ifadeye dönüştürüyor.

Biletler Biletix’ten temin edilebilir.PERAkart AİLE’lilere özel indirim uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr

ETKİNLİK PROGRAMI:

Kumaşların  Hafızası: Nakış Atölyesi (Yüz yüze atölye)

14 Nisan Cuma, 19.00

Kentin Sesleri: Kolektif Harita Yapımı (Yüz yüze atölye)

16 Nisan Pazar, 14.00

Alternatif Bir İstanbul: Fotoğraflarla Kolaj (Yüz yüze atölye)

28 Nisan Cuma, 19.00

Hikâye Anlatımı ve Dikiş (Çevrimiçi Atölye)

4 Mayıs Perşembe, 19.30

Arek Qadrra hakkında
2015 yılında Kaliforniya Sanat Akademisi ve İstanbul Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlenen “Yerellik ve Küresel Söylem” sergisine katıldı. Daha sonra Avrupa’da çeşitli karma sergilerde ve Mannheim’daki CAPTCHA Design Festival’de yer aldı. 2017’de BASE İstanbul, 2018’de “Yaşayan Mekan Yaşanan Mekan” (GAPO-SALT), “Düşler Ülkesi Troya” (Çanakkale Piri Reis Müzesi), “Düşler Ülkesi Troya” (Darphane-i Amire), “Duvar Kağıt Makas” (Space Debris-Orijin Sanat), ”Gallery Space+D” (Digilogue), “Sonar Istanbul” (Zorlu PSM), ”İstanbul’da Şifa Bulmak” (Karşı Sanat Çalışmaları, Yaklaşım Tüneli Taksim) sergilerine katıldı. Evren, metafizik ve bu bağlamda kent ve yaşam kavramlarından yola çıkan sanatçı, kavramsal sanat, medya sanatı, resim, fotoğraf ve enstalasyonları ile multidisipliner sanat çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Beste Kopuz hakkında
Multidisipliner tarzda üretim yapan sanatçı, çalışmalarında kent tarihi, mekânın hafızası ve arşivsel çalışmalar yürüterek yer ile kurulan katmansal ilişkiler ağı üzerine eğiliyor. Kentlerin en önemli özelliklerinden birisinin tamamen yok edilememesi ve her durumda geçmişinden izler barındırması olduğuna inanan sanatçı, üretimlerinde kentteki bu izleri aramakta ve eskinin yeni ile kendini yeniden var edişini sorgulamakta. Çalışmaları; Mamut Art Project 2017, BASE 2017, CAPTCHA Design Festival, Mixer, Space Debris, Şehre BAK gibi çeşitli yurtiçi ve yurtdışı platformlarda sergilendi. 2019 Kasım ayında Versus Art Project’te “Kazıklıköy” isimli ilk kişisel sergisini açtı. 2020’de İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul), 2022’de İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’na dahil oldu. İstanbul’da yaşayan sanatçı, Hacettepe Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Gözde İlkin Hakkında
2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini, 2012 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sosyal kimliği, süreçleri temsil eden birer hafıza nesnesi olan masa örtüsü, perde, çarşaf vb. buluntu ev kumaşları üzerinde çalışıyor. Bu kumaşları, ürettiği motifleri ve imajları sahnelediği bir alan olarak kullanıyor. Kumaşlar üzerindeki motifleri ve çizimleri, günümüzün kültürel bilgilerini, politik ve sosyal ilişkilerini ve toplumsal cinsiyet meselelerini tasvir ediyor. İlkin, aidiyet hissinin farklı formlarını keşfetmek için doğanın izlerini sürüyor. Doğadan ilham alan formları ile bitkilerin, hayvanların ve insanların birbirine yaklaşan iyileştirici ve dönüştürücü etkilerini takip ediyor. Son zamanlarda kumaşları çizim, dikiş ve sesle yaşayabileceği bir sahne olarak tasarlamaya başladı. Formlarını tasarlarken deneyimleri, hareketi ve duygulanımı, çok disiplinli bir arada var olan kavramlar üzerine düşünüyor. İlkin, çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Güneş Terkol Hakkında
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 2018’de MSGSÜ'de pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Sanatsal pratiğinde kumaş, dikiş, ses ve çizim kullanan sanatçı, çalışmalarında toplumsal cinsiyetle ilgili sorunları ele alıyor. Kolektif çalışmanın ve ortak bir amaçla bir araya gelmenin önemine inanan sanatçı; farklı ülke ve şehirlerde gerçekleştirdiği atölyelerde, ilhamını katılımcıların gündelik gerçeklerinden ve hayallerinden alan kolektif eserler üretti. 2005 yılından bu yana Ha Za Vu Zu sanat kolektifinin bir parçası olan ve bireysel eserler de üreten sanatçı, müzik grubu GuGuOu’daki çalışmalarını da sürdürüyor.