Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri

17 Mart 2023

Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında farklı disiplinlerden kent üzerine çalışan isimlerin yer aldığı bir panel serisi düzenliyor. Sanatçılar Ali Taptık ve Osman Bozkurt ile akademisyen Biray Kolluoğlu’nunkonuşmacı olarak katılacağı ilk panelin moderatörlüğünü, araştırmacı Eda Yiğit yapacak. “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” başlıklı panel 23 Mart Perşembe günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek. 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi,İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları, sosyolojik, kültürel, politik, çevresel ve ekonomik açılardan ele alan  Zamane İstanbullarısergisine eşlik eden bir panel serisine ev sahipliği yapıyor. “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri”  başlıklı ilk panel, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Kentle kurduğumuz ilişkinin fotografik yansımaları
Sanatçılar Ali Taptık ve Osman Bozkurt ile akademisyen Biray Kolluoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü, kent ve toplumsal bellek üzerine çalışan bağımsız araştırmacı ve küratör Eda Yiğit yapacak.

Sanatçıların üretim pratiklerine ve İstanbul ile kurdukları ilişkiye odaklanan panelde, modern şehir yapılanması ve günlük düzenin insan rutinlerine, düşünce yapısına ve zaman algısına nasıl yansıdığı fotoğraf ekseninde tartışmaya açılacak.

Ali Taptık sergide yer alan Arazi Nostaljisi serisi üzerinden, topografyanın kentin sürekli devinimi ve yapılaşmanın üstünü örten etkisini ele alırken, Osman Bozkurt da Manzaralar serisinden hareketle kurumsal mekân temsilleri ve bunların hakikatle ilişkisi üzerine konuşacak. Katılımcılar daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Biray Kolluoğlu’nun katalogda yer alan metni ışığında, modern şehirlilik algısını belirleyen zamansallık, kamusallık, nostalji gibi anahtar kavramlar üzerinden, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi, kentin sınıfsal ve kimliksel nitelikleri ile beraber tartışacaklar.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek panel ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.

Ali Taptık hakkında
Sanatçı, mimar ve yayıncı. Kent ve tekstil üretimi etkileşimi üzerine İTÜ Mimari Tasarım Programı’ndaki doktora çalışmasını yedi senenin ardından ideolojik nedenlerle terk etti. Çalışmalarında kentsel peyzaj ve mimarînin temsili, birey ve kent arasındaki ilişki, psiko-coğrafya ve edebiyat görsellik ilişkisi gibi konulara odaklanıyor. Durmadan değişen İstanbul’u belgeleyen ve araştıran kurumlarla yaptığı çalışmalara ek olarak pek çok fotoğraf kitabı yayımladı. Aynı zamanda, bağımsız sanatçı kitaplarının dağıtımı üzerine çalışan Bandrolsüz kolektifinin kurucularından ve Yedikule Bostanları’nın korunması için faaliyet gösteren bir aktivist. Yayıncılık faaliyetlerine kurucusu olduğu tasarım ve yayıncılık stüdyosu Onagöre’de devam ediyor.

Biray Kolluoğlu hakkında
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Doktorasını 2002 yılında Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (New York) tamamladı. 2004’te Wissenschaftskolleg’de (Berlin), 2020’de Institut für die Wissenschaften vom Menschen’de (Viyana) çalışmalar yaptı. Şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, mekân ve hafıza sosyolojisi, liman kentleri alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapıyor. Şu sıralar Türkiye’de kültür ve eğitim üzerine çalışıyor. New Perspectives on Turkey dergisinin editörlüğünü yürütüyor ve Zappa Zamanlar başlığı altında popüler sosyoloji yazıları yazıyor.

Eda Yiğit hakkında
Bağımsız Araştırmacı ve Küratör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde lisans, Kentsel Planlama programında yüksek lisans derecesini tamamladı. Aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde doktora programında toplumsal bellek üzerine araştırmasını sürdürüyor. Güncel sanat, müzecilik ve sözlü tarih alanlarında farklı projelerde görev aldı. Adalar Müzesi, Tema Vakfı, Karşı Sanat ve Tüyap Sanat Fuarı gibi yapılarda çalıştı. Sözlü tarih araştırmaları, kronolojik belgeleme ve arşiv çalışmaları üzerine yayınlar gerçekleştirdi. Akademik alanda bellek çalışmaları, sözlü tarih, kültürel ve endüstriyel miras konularına odaklanıyor. Güncel sanat alanında ise sergi değerlendirme yazıları, güvencesizlik, dayanışma ve örgütlenme pratikleri gibi konularda yazmaya gayret ediyor. Orta Format çevrimiçi e-fotoğraf dergisinin ortak editörü. AICA Türkiye, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği ve Vatoz Platformu üyesi. Beyoğlu Tokatlıyan Han’daki yazıhanesinde meslek hayatını sürdürüyor.

Osman Bozkurt hakkında
Sanatçı. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışmalarında, kentsel bir hafıza üretebilmek için, şehirdeki yaşamın bilinçaltı inceliklerine ve unutulmuş paradokslarına fotoğraf ve video ile tanıklık ediyor. Kimlik ve temsiliyet biçimleri; kent, kent hayatı ve mimarîsi; kamusal ve özel alanın sınırları; bellek, hatırlamak ve unutmak; kabullenme ve reddetme; işlev ve işlevsizleştirme ile kolektif yaratıcılık işlerinin ana aksını oluşturuyor. 2006 yılında kurulan, kâr amacı gütmeyen sanatçı inisiyatifi PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı’nın kurucu ortağı ve eş yöneticisi. İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.