Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri

Panel

23 Mart 2023 / 19.00

Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” isimli panele ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları, sosyolojik, kültürel, politik, çevresel ve ekonomik açılardan ele alan sergiye 7 akademisyen, araştırmacı ve edebiyatçının sergide yer alan işlerden ilhamla kaleme aldığı metinler eşlik ediyor.

Kent ve toplumsal bellek üzerine çalışan bağımsız araştırmacı ve küratör Eda Yiğit moderatörlüğünde, sanatçılar Ali Taptık ve Osman Bozkurt ile akademisyen Biray Kolluoğlu’nun konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşecek panel, modern şehir yapılanması ve günlük düzenin insan rutinlerini, düşünce yapısını ve zaman algısını etkileme yöntemleri ve bunların fotoğrafa yansıma noktalarına yoğunlaşıyor.

Panelde Ali Taptık’ın Arazi Nostaljisi serisi üzerinden topografyanın kentin sürekli devinimi ve yapılaşmanın üstünü örten etkisi, Osman Bozkurt’un Manzaralar serisinden hareketle kurumsal mekân temsilleri ve bunların hakikatle ilişkisi ele alınacak ve sergi bağlamında sanatçıların araştırma deneyimlerinden estetik seçimlerine uzanan üretim pratikleri ve İstanbul ile ilişkileri konuşulacak. 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Biray Kolluoğlu’nun katalog metni ışığında fotoğrafa kentsel bir bakışla modern şehirlilik algısını belirleyen zamansallık, kamusallık, nostalji gibi anahtar kavramlar üzerinden geçmişle kurduğumuz ilişki, kentin sınıfsal ve kimliksel nitelikleriyle beraber tartışmaya açılacak. Fotoğraf ekseninde şehirli öznenin doğayla teması, yalnızlık, boşluk ve eğretilik temaları etrafında kentsel yansımaları panelde öne çıkan konular arasında yer alacak.

Pera Müzesi Oditoryum’da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.

Ali Taptık hakkında
Sanatçı, mimar ve yayıncı. Kent ve tekstil üretimi etkileşimi üzerine İTÜ Mimari Tasarım Programı’ndaki doktora çalışmasını yedi senenin ardından ideolojik nedenlerle terk etti. Çalışmalarında kentsel peyzaj ve mimarînin temsili, birey ve kent arasındaki ilişki, psiko-coğrafya ve edebiyat görsellik ilişkisi gibi konulara odaklanıyor. Durmadan değişen İstanbul’u belgeleyen ve araştıran kurumlarla yaptığı çalışmalara ek olarak pek çok fotoğraf kitabı yayımladı. Aynı zamanda, bağımsız sanatçı kitaplarının dağıtımı üzerine çalışan Bandrolsüz kolektifinin kurucularından ve Yedikule Bostanları’nın korunması için faaliyet gösteren bir aktivist. Yayıncılık faaliyetlerine kurucusu olduğu tasarım ve yayıncılık stüdyosu Onagöre’de devam ediyor.

Biray Kolluoğlu hakkında
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Doktorasını 2002 yılında Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (New York, ABD) tamamladı. 2004’te Wissenschaftskolleg’de (Berlin, Almanya), 2020’de Institut für die Wissenschaften vom Menschen’de (Viyana, Avusturya) çalışmalar yaptı. Şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, mekân ve hafıza sosyolojisi, liman kentleri alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapıyor. Şu sıralar Türkiye’de kültür ve eğitim üzerine çalışıyor. New Perspectives on Turkey dergisinin editörlüğünü yürütüyor ve Zappa Zamanlar başlığı altında popüler sosyoloji yazıları yazıyor. 

Eda Yiğit hakkında
Bağımsız Araştırmacı ve Küratör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde lisans, Kentsel Planlama programında yüksek lisans derecesini tamamladı. Aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde doktora programında toplumsal bellek üzerine araştırmasını sürdürüyor. Güncel sanat, müzecilik ve sözlü tarih alanlarında farklı projelerde görev aldı. Adalar Müzesi, Tema Vakfı, Karşı Sanat ve Tüyap Sanat Fuarı gibi yapılarda çalıştı. Sözlü tarih araştırmaları, kronolojik belgeleme ve arşiv çalışmaları üzerine yayınlar gerçekleştirdi. Akademik alanda bellek çalışmaları, sözlü tarih, kültürel ve endüstriyel miras konularına odaklanıyor.  Güncel sanat alanında ise sergi değerlendirme yazıları, güvencesizlik, dayanışma ve örgütlenme pratikleri gibi konularda yazmaya gayret ediyor. Orta Format çevrimiçi e-fotoğraf dergisinin ortak editörü. AICA Türkiye, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği ve Vatoz Platformu üyesi. Beyoğlu Tokatlıyan Han’daki yazıhanesinde meslek hayatını sürdürüyor.

Osman Bozkurt hakkında
Sanatçı. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışmalarında, kentsel bir hafıza üretebilmek için, şehirdeki yaşamın bilinçaltı inceliklerine ve unutulmuş paradokslarına fotoğraf ve video ile tanıklık ediyor. Kimlik ve temsiliyet biçimleri; kent, kent hayatı ve mimarîsi; kamusal ve özel alanın sınırları; bellek, hatırlamak ve unutmak; kabullenme ve reddetme; işlev ve işlevsizleştirme ile kolektif yaratıcılık işlerinin ana aksını oluşturuyor. 2006 yılında kurulan, kâr amacı gütmeyen sanatçı inisiyatifi PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı’nın kurucu ortağı ve eş yöneticisi. İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.

Süreli Sergi

Zamane İstanbulları

İstanbul’un bugününe yönelik katmanlı ve yenilikçi bir bakış oluşturma umuduyla şekillenen, eş zamanlı deneyimlenen çeşitli İstanbullardan güncel görsel anlatıları bir araya getiren bir fotoğraf sergisi Zamane İstanbulları.

Zamane İstanbulları

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri:  Ev Sahibi <br>  Hakan Bıçakcı

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri: Ev Sahibi
Hakan Bıçakcı

Pera Müzesi Blog, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) işbirliğiyle, “Gece Yarısı Korku Hikâyeleri” isimli yeni ve tüyler ürpertici bir hikâye dizisi sunuyor.

Giacometti’nin Son Yapıtları

Giacometti’nin Son Yapıtları

Ölümünden önceki yıl, 1965 yılında, Alberto Giacometti New York, Museum of Modern Art’ta, Londra, Tate Gallery’de ve Danimarka, Louisiana Museum of Art’ta büyük başarı kazanan üç kapsamlı retrospektif sergi için çağrılır. 

Yılan Başı

Yılan Başı

Yunan tanrısı Apollo ve oğlu Asklepios tıp ve şifa âleminin yöneticisiydi. Apollo aynı zamanda ışık ve güneşin tanrısıydı, onun güneşi simgelemesi ve tıpla ilişkisi daha sonra Hekim İsa ve dirilişle bağlantılanacaktı.