Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri

8 Eylül 2023

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik “Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri” düzenliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 23 Eylül’de gerçekleşecek seminere katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 15 Eylül Cuma.

Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya’da üretilen seramikleri disiplinlerarası bir programla ele alan Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri; müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihini bir araya getiriyor. Koleksiyon Sorumlusu Yavuz Selim Güler’in yürütücülüğünü üstlendiği program,genç araştırmacılara Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Seminer ve atölye çalışmalarından oluşan programın ilk bölümünde, Kütahya seramiklerinin 18. yüzyıldan günümüze uzanan sanatsal gelişimi ve Osmanlı kültüründeki yeri mercek altına alınacak. Pratik çalışmaların yer aldığı ikinci bölümde ise seramikler, temel müzecilik eğitimi çerçevesinde vaka çalışmaları ve atölyelerle incelenecek.

 Eserlerin belgelenmesi, konservasyonu, sergilenmesi, koleksiyon yönetimi ve öğrenme programlarının Kütahya seramikleri özelinde değerlendirileceği Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri, 23 Eylül Cumartesi günü 10.00 - 18.30 arasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılacak. 

Başvuru koşulları
Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, tarih, güzel sanatlar ve müzecilik programlarındaki lisans ve lisansüstü öğrencileri, 15 Eylül tarihine kadarinfo@peramuzesi.org.tr e-posta adresine “Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri_Ad-Soyad” başlığı ile tek sayfalık özgeçmiş ve 100 kelimeyi geçmeyecek niyet mektuplarını ileterek seminere başvurabilir.

Program dili Türkçedir. Program ücretsiz olup şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan bütün öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

Yavuz Selim Güler hakkında
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 2018-2020 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Eski Yunanca, Latince ve Eski Çağ Tarihi derslerinin asistanlığını yaptıktan sonra, bir süre müze eğitimi alanında çalıştı. 2021 yılından beri çalışmalarına Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu ile Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Sorumlusu olarak devam ediyor. Pera Müzesi’nde “Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum: Ottoman Weights” ve “Epigraphy of Weights” projelerini yürüten Güler’in ilgi ve çalışma alanları; Bronz Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne Anadolu ağırlık ve ölçüleri ve 18.-20. yy Kütahya çini ve seramikleri. 

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu hakkında
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, 1980’li yıllarda Suna Kıraç’ın arzusu üzerine toplanmaya başlanmış ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze ulaşmıştır. Bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden 1000 civarında parçayı barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle katetmekte ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatı gelişim çizgisinin, ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak vermektedir. Sergilemede bir araya getirilen eserler, hem koleksiyonun yapısı, hem de Kütahya çiniciliği konusunda genel bir fikir vermek amacıyla hazırlanmış sınırlı bir seçkinin parçalarıdır.