Saraybosna Günlükleri

28 Şubat 2017

Mersad Berber: Bir Bosna Alegorisi sergimiz, Bosna-Hersek sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden Mersad Berber’in sanatına odaklanıyor.

Berber’in Rönesans’tan Art Nouveau’ya, Avrupa güzel sanatlarının ustalarından ilham alan ve büyük boyutlarda, karışık tekniklerle üretilen eserlerinde hem postmodern duyarlığın, hem de sanatçıya özgü tematik ve kompozisyon yenilikçiliğinin örnekleriyle bezenmiş hatırlama kültürünün izleri görülür.

Saraybosna saat kulesinin altında küçük bir dükkân işleten ve aynı zamanda kâtip, vakanüvis ve muallim olan Mula Mustafa Ševki Bašeskija’nın (1746-1804) yazdığı yıllıklardan esinlenen Saraybosna Günlükleri serisi (1975-1979), özellikle insan acılarını ve trajedisini ele alan, Berber’in empati dolu sıcak benliğini ortaya koyan, resmi tarih kitaplarında asla karşılaşamayacağımız, toplumun kıyısında yaşayan sıradan insanlara hitap eden eserlerden oluşur. Saraybosna Çarşısı’nın 18. yüzyıldaki kokularını, renklerini ve seslerini yeniden canlandıran Berber, tıpkı bir “demiurgos” gibi, çok çeşitli fizyonomi ve yazgılarından oluşan kaleydoskobu ile Osmanlı Saraybosnası’nın “tarihsel bir mizansenini” yaratır.

Mersad Berber

Mersad Berber

Mersad Berber

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.

Zamane Öyküleri: Kömür <br> Pelin Buzluk

Zamane Öyküleri: Kömür
Pelin Buzluk

Zamane İstanbulları sergisinden ilham alan öykü serisi Zamane Öyküleri, Pelin Buzluk’un öyküsü "Kömür" ile başlıyor! Bu seri, yazarların sergide yer alan fotoğraflardan esinle kaleme aldığı kısa öyküleri bir araya getiriyor.