Çiniler ve Öyküler

Konuşma

1 Şubat 2024 / 18.30

Kültür miras perspektifi içinde bir sanat biçimi olarak çini bize ne anlatabilir?

Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında, eserleri sergide yer alan Burçak Bingöl ve mimar, araştırmacı Gertrud Olsson’la “Çiniler ve Öyküler” isimli bir sanatçı konuşması düzenliyor. Seramikle yakın bir ilişki içinde çalışan Bingöl ve Den lilla skalan i den stora – Kaklet i osmanska rum (Büyük İçindeki Küçük Ölçek: Osmanlı Odalarındaki Çiniler) adlı kitabın yazarı Olsson konuşmada seramik, gelenekler ve kimlik bağlamında kültürel mirasa odaklanıyor. Konuşmanın moderasyonunu sanat tarihçisi ve sanat yazarı Seda Yörüker üstleniyor.

Burçak Bingöl seramiği coğrafya, bellek, ait olma ve temsil etmeyi ele alan psikolojik manzaralar inşa etmek için bir kültürel malzeme olarak kullanıyor. Tanıdık form ve imgelerden, hem Doğu hem de Batı geleneklerini görsel açıdan ifade etmek amacıyla yararlanıyor. Sanatçı 2010 yılında İstanbul’a taşındığından beri, seramik malzemenin tarihsel ve coğrafi çağrışımları etrafında, geleneksel imge ve formların görsel bir tercümesi üzerinde yoğunlaştı. 2017 yılından beri de Topkapı Sarayı’ndaki bir 16. yüzyıl çini panelini ve panelin İpek Yolu boyunca Çin, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa üzerindeki kültürel ve sanatsal etkilerini araştırıyor. Gelecek Hatıraları’nda sergilenen “Saz Yolu Rotası” adlı çalışması mekânla olan mimari, duyusal ve kavramsal ilişkisinin bir görsel keşfe araştırma alanı açtığı yeni bir yorum öneriyor. 

Gertrud Olsson’un kitabı Osmanlı duvar çinilerinin köklü tarihini ele alıyor, 13. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir zaman aralığına odaklanarak çinilerin odalar ve mimari içindeki önemini ana hatlarıyla vurguluyor ve günümüz mirası hakkında sorularla son buluyor. Başlangıçtan itibaren motifler ve bezemeler yalnızca Türkiye’de değil tüm kültürlerde temel öneme sahipti. Kitapta bezeme, malzeme ve Osmanlı çini duvarlarını yaratmak üzere birlikte çalışan zanaatkârların, sanatçıların ve mimarların öyküsü bir araya geliyor. İş birliği yapan farklı kültürler arasında karşılaşmalar yoluyla nasıl yeni uzmanlıklar oluştuğunu araştırmanın yanı sıra, çinilerin karakteri ve belirli bir mekân içindeki algısal özelliklerine de dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir, dili Türkçe ve İngilizcedir. Simultane tercüme yapılacaktır. Rezervasyon alınmamaktadır.

iş birliğiyle

logo

Süreli Sergi

Gelecek Hatıraları

Nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanan sergi, güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Hatıra olarak alınan, belli bir yer ve zamanı hatırlatan veya koleksiyonu yapılan nesnelerin kültürel ve sembolik değeri ve anlamı, kişisel yolculuklarla bölgenin hafızasını birbirine örüyor. Geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor ve hafızanın gelecek odaklı işlevlerine eğiliyor.

Gelecek Hatıraları

Ailevi ve Ortak Kültürel Tarihler  <br> Njideka Akunyili Crosby

Ailevi ve Ortak Kültürel Tarihler
Njideka Akunyili Crosby

Pera Müzesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle, 16 Eylül – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında 15. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. Müzede 17 sanatçının eserleri yer alıyor. Bienal boyunca bu sanatçıları ve eserlerini blogumuzda ele alıyoruz!

Bir Sanatçının Başarısı

Bir Sanatçının Başarısı

19. yüzyılın en özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem’i ağırlıyoruz. Sergi, öncelikli olarak 19. yüzyıl resmine damgasını vurmuş bir sanatçı olan ve çoğunlukla deniz ve kentin iç içe geçtiği İstanbul’u ve Venedik’i konu alan resimleriyle bilinen Ziem’i, tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor. Blogumuz üzerinden de sanatçıyı ve sergideki eserleri incelemeye devam ediyoruz. 

Kurum Kurum Galatasaray | Besim F. Dellaloğlu

Kurum Kurum Galatasaray | Besim F. Dellaloğlu

İstanbul tek bir şehir midir? Paris’in üniversitelerinin numaralandırılması gibi bir gün İstanbul da birkaç parçaya bölünüp numaralandırılır mı? Bunlar çok zor sorular!