Sanatçı Konuşması
Taner Ceylan & Tarkan Okçuoğlu

Konuşma

6 Mart 2024 / 18.30

Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında sanatçı Taner Ceylan ve sanat tarihçisi Tarkan Okçuoğlu’nun konuşmasını sunuyor!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan Gelecek Hatıraları sergisi, pek çoğu koleksiyondan esinle üretilen güncel işleri bir araya getiriyor. Sergi kapsamında düzenlenen konuşmada, Taner Ceylan’ın sergide yer alan Duvar (2018) ve Arkeoloji (2023) başlıklı yapıtlarına sanat tarihsel okumalar aracılığıyla yakından bakılıyor.

Taner Ceylan, Duvar başlıklı tabloda Mimar Sinan'ın 16. yüzyıla tarihlenen yapılarından Rüstem Paşa Camisi'nin avlusunda yer alan harap bir duvarı detaylı biçimde resmediyor. Yıllar içinde kırılıp dökülmüş ve düzensiz bir biçimde üst üste yeniden yapıştırılmış çinilerle kaplı duvar, Ceylan'ın uyumsuzluğun içinde uyum görebildiği bir yapıyı temsil ediyor. Arkeoloji başlıklı tablo ise Tanzimat Dönemi'nde geçen bir kurmaca ilişkiler zincirini ele alıyor. Geleneksel ile modern, Batı ile Doğu, köle ile efendi gibi ikiliklerin gerginliğini barından bu resim, Osmanlı'nın modernleşme sürecinin farklı katmanlarını yansıtıyor. Konuşmacılar, bu iki çalışmadan yola çıkarak Osmanlı resmiyle ilişkilerine, motiflerin tarihselliğine ve güncel ile gelenekselin bağlarına odaklanıyor. 

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili Türkçedir.

Taner Ceylan Hakkında
1967’de Almanya’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Ceylan, aynı yıl ilk grup sergisini ve Nuremberg, Almanya’daki ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi. Monte Carlo Style adlı sergi ve performansı, 1995 yılında izleyici karşısına çıkarak Türkiye sanat ortamında önemli bir etki yarattı. Ceylan, 2001-2003 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde dersler verdi, 2001-2006 yılları arasında ise Time Out İstanbul dergisinin sanat bölümünün editörlüğünü yaptı. Katıldığı uluslararası sergi ve bienaller arasında Uluslararası 8., 9. ve 14. İstanbul Bienali, Contemporary Art Center (New Orleans), Paul Kasmin Gallery (New York), Martin-Gropius-Bau (Berlin), Museum Bojman Van Beuningen (Rotterdam), Brattleboro Museum and Art Center (Vermont), Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Torino), Church of San Domenico (Alba, Torino), küratörlüğünü Marianna Vecellio’nun yaptığı, teması Carolyn Christov Bakargiev’e ait olan 58. Venedik Bienali, Piedmont Pavyonu ile Kistefos Müzesi (Norveç) yer alıyor.

Tarkan Okçuoğlu Hakkında
1968’de İstanbul’da doğdu. 1987’de Galatasaray Lisesi’nden, 1992’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı kurumda, 1995’te yüksek lisansını, 2000'de ise 18. ve 19. yüzyıllarda "Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012’de Türk ve İslam Sanatı alanında doçent ünvanı aldı, 2019’da profesör oldu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık üzerine yoğunlaştı. 2020 yılında Hayal ve Gerçek Arasında-Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi adlı kitabı yayımlandı. Halen İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARİT) Yönetim Kurulu üyesidir.

Süreli Sergi

Gelecek Hatıraları

Nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanan sergi, güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Hatıra olarak alınan, belli bir yer ve zamanı hatırlatan veya koleksiyonu yapılan nesnelerin kültürel ve sembolik değeri ve anlamı, kişisel yolculuklarla bölgenin hafızasını birbirine örüyor. Geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor ve hafızanın gelecek odaklı işlevlerine eğiliyor.

Gelecek Hatıraları

Salgın ve Sanat <br> Sanal Müze Pratikleri

Salgın ve Sanat
Sanal Müze Pratikleri

Bir süredir bu denli geniş ölçekte tecrübe etmediğimiz bir salgına tanıklık ediyoruz: Covid-19. Etrafımızı birdenbire ve hızla saran, hayatımızda öncelik olarak belirlediğimiz birçok şeyin önüne geçen bu virüs, bizleri alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeye mecbur bırakıyor.

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri:  Cadıların Güneşi <br> Mehmet Berk Yaltırık

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri: Cadıların Güneşi
Mehmet Berk Yaltırık

Eylül güneşi altında, ziyadesiyle kızgın sac misali ateş saçan kayalıklardan geçiyorum. Uzaktan uzağa fark edilen çizgiler ve çatlamış kayalar haricine tek bir ağaç, tek bir ot yok.

Bebek Kral

Bebek Kral

Kundakta çocuk resimlerine, halk büyük bir ilgi gösteriyordu. Kundaklama, neredeyse doğumdan hemen sonra başlıyordu.