Sanatçı Konuşması: Yasemin Özcan & Metehan Törer

Konuşma

19 Mart 2024 / 18.30

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan Gelecek Hatıraları sergisi, pek çoğu koleksiyondan esinle üretilen güncel işleri bir araya getiriyor. Sergi kapsamında düzenlenen konuşmada, sergi sanatçılarından Yasemin Özcan ve Metehan Törer, işlerinin üretim süreçlerini, seramikle çalışma pratiklerini ve koleksiyonla kurdukları ilişkiyi ele alıyor.

Sergi için ürettiği Tablet (2023) başlıklı yerleştirmesinde Yasemin Özcan, üç farklı kuşaktan kadının toprakla ilişkisini merkeze alıyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak seramik ve metin ile çalışan sanatçı, malzemenin özüne yani toprağa odaklanarak nesnelerin anı oluşturma ve hatırlatma imkânlarını araştırıyor.

Metehan Törer’in Yeryüzüne Doğanlar (2023) başlıklı yerleştirmesi ise nesilden nesile aktarılan bilgi ve hafızanın izini seramikler aracılığıyla sürüyor. Müzenin Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan 1950’lere tarihlenen çift kulplu bir vazoyu esin kaynağı olarak alan çalışma, bedeni andıran farklı formlarda zemine uzanmış vazolar ve etraflarına konumlandırılan anıtsı şamdanlardan oluşuyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir ve dili Türkçedir. Rezervasyon alınmamaktadır.

Yasemin Özcan Hakkında
Görsel sanatçı ve yazar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü’nde öğrenim gördü. Sanat pratiğinde fotoğraf, video, ses, seramik, sunum performans ve metin gibi farklı mecra ve malzemelere yer veren Özcan, nesnelerin, kişilerin ve kurumların kendilerini var etme biçimleri, devinimleri ve performansları üzerine çalışır. Eserlerinde kimlik, kültür politikaları, toplumsal cinsiyet, ezoterizm ve psikoloji alanlarına referans verir. Son dönemde seramik malzeme aracılığıyla canlıların toprak ile ilişkisi, emek ve zanaat üzerine çalışmakta olan Özcan’ın yapıtları, Galerie Nord–Kunstverein Tiergarten, nGbK Berlin, Salt Beyoğlu, Arter, WKV Stuttgart, Wiener Secession, CCS Bard, Rodeo İstanbul, Total Museum of Contemporary Art, İstanbul Modern, Kunstmuseum Bochum, DEPO ve Ludwig Forum gibi kurum ve galerilerde gösterilmiştir. Katıldığı misafir sanatçı programları arasında Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı, nGbK – DEPO (Berlin, 2019), Cité internationale des arts – İKSV (Paris, 2012), Can Xalant Centre for the Creation of Visual Arts and Contemporary Thought – Platform Garanti (Mataró, 2009) yer alır.

Metehan Törer Hakkında
1990’da Ankara’da doğdu. 2014-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Bu dönemde, Erasmus değişim programı ile Estonya Sanat Akademisi, Seramik Bölümü’nde Tallinn’de bulundu (2016-2017). 2018-2021 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümü’nde tezli yüksek lisansını tamamladı. Tezini “Sanatta Cinsiyet ve Kimlik Tartışmasında Akışkanlığın Arayışı” üzerine yazdı. Çalışmalarında temel malzeme olarak seramik kullanarak heykeller üretiyor ve çizimler, hazır malzemeler ve buluntu-nesneleri yerleştirmelerine dahil ediyor. Figüratif ve günlük nesnelerin metamorfozuna; cinsiyetsiz, kibirli, depresif, ironik, bükülmüş ve tutarsız davranan karakterlere ve kişisel deneyimlerden türetilen otobiyografik unsurlara odaklanıyor.

Süreli Sergi

Gelecek Hatıraları

Nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanan sergi, güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Hatıra olarak alınan, belli bir yer ve zamanı hatırlatan veya koleksiyonu yapılan nesnelerin kültürel ve sembolik değeri ve anlamı, kişisel yolculuklarla bölgenin hafızasını birbirine örüyor. Geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor ve hafızanın gelecek odaklı işlevlerine eğiliyor.

Gelecek Hatıraları

Jean-Léon Gérôme: Değişim Çağında Kültürel Etkileşimler

Jean-Léon Gérôme: Değişim Çağında Kültürel Etkileşimler

Jean-Léon Gérôme, 19. yüzyıl ikinci yarısının en tanınmış sanatçıları arasında yer alır. Akademik resmin en ateşli savunucularından olan Gérôme, İzlenimcilik gibi modern akımlara karşı kişisel bir savaş yürütmüştür. Yaşamının son dönemlerinde, karşı çıktığı akımların yükselişiyle eski popülerliğini kaybetmeye başlasa da 20. yüzyılda da pek çok başka akademik ressam gibi unutulup gitmemiştir. 

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri: Son Sefer <br> Galip Dursun

Gece Yarısı Korku Hikâyeleri: Son Sefer
Galip Dursun

Biraz önce, yolcu salonunda vapurun hareketini beklerken aklıma bir oyun geldi. Küçükken evde, buradan epey uzakta ve geçmişte kalmış ülkemde oynadığımız, nasıl oynadığımızı bile hatırlayamadığım bir oyun. Vapura binmek için bekleyen kalabalığın arasında kendimi olduğumdan bin kat daha yalnız hissettiren cinsten. 

Doğu’ya Yolculuk

Doğu’ya Yolculuk

10 Kasım 2016 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında 19. yüzyılın en özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem’i ağırlıyoruz.