Seramik Karo Tasarımı: Gelenek ve Gelecek

Pera Yetişkin

  • 16 Şubat 2024 / 19.00

Gelecek Hatıraları sergisine yönelik rehberli turun ardından ve seramik sanatçısı Lütfullah Genç yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede katılımcılar, çini motifleriyle ilgili teorik bilgi aldıktan sonra, bisküvi seramik karolar üzerine çini motiflerini aktarıyor. Kâğıttan karoya aktarılan çizimler, seramik dekorasyon tekniklerinin uygulanmasının ardından sırlanıyor. Katılımcıların tasarımları, tekil parçaların bütünü meydana getirdiği ortak bir kompozisyon oluşturuyor.

Not: Katılımcılar; Pera Öğrenme tarafından fırınlanmaya gönderilecek seramik karolarını, atölye bitiminden bir hafta sonra müzeden teslim alabilir.

Atölye Yürütücüsü: Lütfullah Genç
Kontenjan:
10 kişi
Süre:
120 dakika

Atölye başına katılım bedeli: 300 TL
Öğrenciler için atölye başına katılım bedeli:
150 TL (Katılımcıların girişte öğrenci kartlarını göstermesi rica olunur.)

Etkinlik Pera Müzesi’nde (yüz yüze) gerçekleşecektir.
Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr

Lütfullah Genç Hakkında
Lütfullah Genç (1994, Giresun), 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. 2021 yılında, “Kişisel Bellekten İmgelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Çalışmalarında sınıf, nesne ve bellek kavramlarına odaklanan sanatçı, psikolojinin algıda oluşturduğu yanılsamalara nesne kavramı üzerinden yaklaşıyor. Dar ve geniş zıtlıkları kullanarak algının geriliminden faydalanan sanatçı, bunu yaparken seramik başta olmak üzere farklı medyumlarla çalıştığı yeni medya ve enstalasyon ağırlıklı eserler üretiyor.

yükleniyor ... Yükleniyor...
yükleniyor ... Yükleniyor...
yükleniyor ... Yükleniyor...
Yükleniyor ...

Mersad Berber

Mersad Berber

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.

Saraybosna Günlükleri

Saraybosna Günlükleri

Mersad Berber: Bir Bosna Alegorisi sergimiz, Bosna-Hersek sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden Mersad Berber’in sanatına odaklanıyor.