Tam Yerinden

İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi

26 Ekim 2023 - 25 Şubat 2024

Panoramik resim ve fotoğraflar üzerinden, İstanbul’un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlayan sergi, “panorama” formunun geçmişini eleştirel bir çerçevede, farklı boyut ve bağlamlarıyla  ele alıyor. Panoramik görüntülerin üretim ve tüketimindeki katmanlı ilişkileri irdelerken görüntülerin farklı izleyici kitleleri arasında dolaşımını, algılanma şekillerini, yüzyıllar içinde yaygınlık kazanmış farklı medyalar arasındaki bağlantıları da sorguluyor.

Sergide, daha önce hiç teşhir edilmemiş  ve yayımlanmamış bir erken on dokuzuncu yüzyıl panoraması ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların eserlerinin en niteliklilerinden bazılarının bir araya geleceği sergi, panoramik bakışın yangın felaketlerinden sanayileşmeye, İstanbul tarihinin farklı unsurlarını belgelemekte nasıl kullanıldığını da ortaya seriyor. Tam Yerinden,  merkezine on dokuzuncu yüzyıl panoramalarını ve panoramik imgelerini almakla birlikte, panoramik bakışın erken modern döneme uzanan uzun tarihini ve İstanbul’un bu tarih içerisindeki konumunu kapsamlı biçimde yeniden düşünmeye de çağırıyor.

Bu temsil biçiminin Osmanlı dünyasında ve Avrupa’daki dolaşımını, resim, baskı ve fotoğraf dışında, efemera ve arşiv belgelerinin de dahil olduğu geniş çeşitlilikte bir malzeme seçkisi üzerinden okuyan Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi, bu çeşitliliğin geçişlerine ve farklı mecralar arasındaki diyaloglara da bakıyor.

Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman’ın yaptığı sergiye, kent, mimarlık, sanat, fotoğraf ve modern tüketim tarihlerini panoramik imgeler çerçevesinden yeniden okumayı amaçlayan makaleler içeren kapsamlı bir katalog eşlik ediyor.

 

Eser Künyeleri

Joseph Warnia-Zarzecki
Dolmabahçe Sırtlarında Kahve, 19. yüzyıl sonu
68 x 98 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu

Anonim
Galata Kulesi’nden İstanbul Panoraması, kesit, 19. yüzyıl başı
40 x 350 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu

Philippe von Gudenus
Vue de la ville de Constantinople, capitale de l’Empire Ottoman (Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul şehrinin manzarası), birinci kısım, 1740
44 x 410 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi

Henry Aston Barker
İstanbul Şehrinin ve Civarının Galata Kulesi’nden Yapılmış Panoramasını Oluşturan Sekiz Manzara için Anahtar, 1811
32 x 32 cm
British Library

 

Çıplak Kadından Çıplak Tene

Çıplak Kadından Çıplak Tene

Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü sergisi kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Marmara ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazlı Pektaş’ın, serginin küratörü Ahu Antmen ile yaptığı ve kısa hali Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan röportajın tamamını paylaşıyoruz.

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan

Bu eser, çeşitli koleksiyonlardaki benzer örneklere dayanarak, 16. yüzyılda Avrupalı ressamlar tarafından sıklıkla yapılmış Mihrimah Sultan portrelerinden biridir.

 

Barbara Hammer’dan Sanatın İfade Gücü Üzerine

Barbara Hammer’dan Sanatın İfade Gücü Üzerine

Pera Film’in Amerikan deneysel sinemasının öncü kadın sanatçılarından Barbara Hammer’ın film ve videolarından retrospektif niteliğinde sunduğu Barbara Hammer
Beden Politikaları programı 19 Nisan - 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşiyor.