Oryantalist Resim Koleksiyonu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın konusunda ülkemizin en zengin koleksiyonlarından biri olan Oryantalist Resim Koleksiyonu, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir döneme ait yağlıboya, suluboya, desen, gravür gibi farklı tekniklerde üretilmiş eserleri barındırıyor. Osmanlı dünyasına odaklanmış olmasıyla dünyadaki benzerleri arasında da özel bir yere sahip olan koleksiyonu oluşturan eserler çoğunlukla Batılı sanatçıların elinden çıkmış olsa da, Doğu-Batı eksenindeki kültürlerarası etkileşimi farklı açılardan yansıtan bazı Osmanlı sanatçılarının eserleri de koleksiyonu zenginleştirmekte. Eserlerin konularına bakıldığında padişahların, Osmanlı devlet görevlilerinin ve elçilerin portreleri, Osmanlı toplumundan farklı insan tiplerini yansıtan kıyafet resimleri, gündelik yaşam sahneleri ve İstanbul görünümlerinin önemli yer tuttuğu görülür.

Oryantalist Resim Koleksiyonu, Batı’da ve Osmanlı dünyasında bir değişim dönemi olan yaklaşık üç yüz yıllık bir zaman aralığına sanat yoluyla ışık tutmaktadır. 17. yüzyıl sonlarından itibaren toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti, daha yakından tanımak istediği Avrupa ülkelerine elçiler göndermeye başlamış, gelişen diplomatik ve ticari ilişkiler Türk modasının (Turquerie) canlanmasını sağlamıştır. Osmanlı Dünyası’nda saray tarafından desteklenen ve yönlendirilen batılılaşma hareketleri önce askeri alanda başlayarak 18. yüzyılın ikinci yarısının ve 19 yüzyılın kültürel ortamının başlıca belirleyeni olmuştur. Bazı Osmanlı sanatçıları batıda eğitim görmüş; batılı sanatçılar İstanbul’a gelmiş kimi zaman saraydan sipariş almış, hatta saray ressamı olma imkânı bulmuştur. 19. yüzyılda sanayileşmeye paralel olarak güçlü bir orta sınıfın doğuşu, seyahat olanaklarının gelişmesi, kendi kültürünü yeniden tanımlama sürecindeki modernleşen batının bir tür karşıt imgeye ihtiyaç duymasıyla Doğu’ya yönelik ilgi yeni bir boyut kazanmış, bugün Oryantalizm olarak adlandırdığımız kültürel durum doğmuştur. Bu dönemde pek çok batılı ressam Osmanlı topraklarına ve Doğu’ya açılan bir kapı olarak İstanbul’a gelerek, kendi kültürel arka planlarının ve kişisel geçmişlerinin ışığında gördüklerini resimlemiş, seyahat imkânı bulamayan başka sanatçılar da hayal güçlerini ve gravür, fotoğraf, resim gibi ulaşabildikleri görsel kaynakları ve eşyaları kaynak almıştır. İmparatorluğun son iki yüzyılı başta olmak üzere, sanatsal değerlerinin yanı sıra Osmanlı dünyasına dair önemli belgeler olma özelliğini taşıyan bu resimler kimi zaman Paris, Londra gibi başlıca Avrupa kentlerinde düzenlenen sergilerde batılı sanat tüketicisiyle buluşabilmiş ya da örneğin İstanbul’daki elçilikler aracılığıyla Osmanlı sultanına takdim edilmiştir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, Pera Müzesi’nin ikinci katındaki Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde düzenlenen uzun dönemli tematik sergiler aracılığıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 

Koleksiyonlarımız hakkında detaylı bilgi için dijitalleştirilmiş yayınlarımıza göz atabilirsiniz!

Paylaş