Pera Müzesi’nde Sanatçı Konuşması
Burçak Bingöl ve Gertrud Olsson’dan “Çiniler ve Öyküler”

23 Ocak 2024

Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında çininin sanat biçimi olarak konumuna odaklanan bir konuşmaya ev sahipliği yapıyor. Serginin sanatçılarından Burçak Bingöl ile mimar, araştırmacı Gertrud Olsson’u buluşturan “Çiniler ve Öyküler”, 1 Şubat’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi paralelinde, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “Çiniler ve Öyküler” başlıklı bir konuşma düzenliyor. Sergide “Saz Yolu Rotası” eseriyle yer alan sanatçı Burçak Bingöl ile, Osmanlı duvar çinilerinin tarihine ilişkin bir kitaba imza atan mimar ve araştırmacı Gertrud Olsson etkinlikte seramik, gelenekler ve kimlik bağlamında kültürel mirasa odaklanacak. Konuşmanın moderasyonunu sanat tarihçisi ve sanat yazarı Seda Yörüker gerçekleştirecek.

Çiniler bize ne anlatabilir? 
Seramiği kültürel bir malzeme olarak kullanan Burçak Bingöl, çalışmalarında Doğu ve Batı geleneklerinin görsel yolla ifadesi bağlamında tanıdık form ve imgelerden yararlanıyor. Seramik malzemenin tarihsel ve coğrafi çağrışımları etrafında, geleneksel imgelerin görsel tercümesine odaklanan sanatçı, 2017’den bu yana, Topkapı Sarayı’ndaki 16. yüzyıla ait bir çini panelinin İpek Yolu boyunca Çin, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa üzerindeki kültürel etkilerini konu alan bir araştırma yürütüyor. Sanatçının Gelecek Hatıraları’nda sergilenen “Saz Yolu Rotası” yerleştirmesi de bu paneli merkeze alıyor. 

“Çiniler ve Öyküler”in konuşulacağı etkinlikte Burçak Bingöl’e, “Büyük İçindeki Küçük Ölçek: Osmanlı Odalarındaki Çiniler” (Den lilla skalan i den stora – Kaklet i osmanska rum) kitabının yazarı Gertrud Olsson eşlik edecek. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan zaman aralığında Osmanlı duvar çinilerinin tarihini inceleyen kitapta; bu eserleri yaratmak üzere birlikte çalışan zanaatkâr, sanatçı ve mimarların öyküsü aktarılıyor. İş birliği yapan farklı kültürler arasında karşılaşmalar yoluyla nasıl yeni uzmanlıklar oluştuğunu ortaya koyan Olsson, çinilerin karakterine ve belirli bir mekân içindeki algısal özelliklerine de dikkat çekiyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir, dili Türkçe ve İngilizcedir. Simultane tercüme yapılacaktır. Rezervasyon alınmamaktadır.