Korku ve Kıyametin Baş Döndürücü Bir İfadesi
Tsang Kin-Wah

26 Ekim 2017

15. İstanbul Bienali

Pera Müzesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle, 16 Eylül – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında 15. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. Müzede 17 sanatçının eserleri yer alıyor. Bienal boyunca bu sanatçıları ve eserlerini blogumuzda ele alıyoruz! 

Alman Romantik filozofu Novalis şöyle der: “Felsefe tam anlamıyla bir yurt özlemidir, her yerde evinde olabilme isteğidir.” Tsang Kin-Wah’ın metin temelli enstalasyonları, tarih, siyaset, din ve benlik içinde sürdürülen bir anlam arayışını yorumlarken dini ve felsefi referanslara başvurur. Sanatçı, yapıtlarında bilgisayar teknolojisi, animasyon ve multimedya işitsel-görsel ortamları kullanır. İlk bakışta dekoratif, akışkan düzenlemeler gibi görünen bu hareketli enstalasyonların, felsefi zekâya sahip somut bir şiirselliğe ait sözcüklerden oluştuğu fark edilecektir.

Yahudi-Hıristiyan eskatolojisi, metafizik, varoluşçuluk ve Kutsal Kitap’taki sözler gibi çeşitli kaynaklardan yararlanan “Yedi Mühür” (2009-) içindeki yedi video, dünyanın sonuna ilişkin felsefi ve dini fikirler gibi kıyamet temalarını ele alır. Bu temalar ebedi dönüş düşüncesini yansıtan bir formda sunulur – bu sürekli akan, hareketli sözcük düzenlemeleri sonsuz bir döngü içine yerleştirilmiştir.

İstanbul Bienali’nde, Tsang’ın The FourthSeal – HE Is To No Purpose And HE Wants To Die For The Second Time (Dördüncü Mühür – O Gayesiz Ve O İkinci Defa Ölmek İstiyor, 2010) serisi içinden çok kanallı bir video enstalasyonu yer alıyor. Yaklaşık altı buçuk dakika uzunluğundaki video, yaşam ve ölüm, mücadele ve zafer, kibir ve iktidar, yükseliş ve düşüş güzergâhlarını takip eden bir dizi hareketli sözcükten oluşuyor.

Yerdeki hareketli yansımalarıyla korku ve kıyametin baş döndürücü bir ifadesini oluşturan bu sözcükler, içteki ruhsal bir kargaşayı ve bu dünyaya ait olmama duygusunu ya da ebedi bir yurt özlemini çağrıştırıyor. Tüm odanın yerde yılan gibi kıvrılıp sarmallar oluşturan sözcüklerle doldurulmasından oluşan enstalasyon, bizi anlam ve aidiyet duygusunun peşinde felsefi bir arayışa davet ediyor.

Döküntü Müzesi  <br> Dayanita Singh

Döküntü Müzesi
Dayanita Singh

 Dayanita Singh, izleyicileri çok defa bir sergi ortamı dahilinde fotografik dokümanları bir araya getirmeye veya yeniden şekillendirmeye davet ederek bu ortak tarihi araştırıyor.

Bulanık Hatıralar <br> Andra Ursuta

Bulanık Hatıralar
Andra Ursuta

Dışsal tarihsel gerçeklikler ile evin içsel mekânı arasında bir bağlantı vardır. Mimari, kişisel eşyalar, tasarım ve işlevsel düzenlemeler ve planlar: Tüm bunlar özgün kişisel tarihleri ve politik uğrakları yansıtır. 

Birbirini anlamak mümkün mü? <br>  Berlinde De Bruyckere

Birbirini anlamak mümkün mü?
Berlinde De Bruyckere

İki insan figüründen oluşan heykelde, figürler sanki aralarında fısıldaşıyormuş gibi, birbirine dolanmış ya da iyice eğilmiş halde, başlarından aşağı sarkan çiçek desenli bir battaniyenin altında dikilmektedir.