“Yazı, Sanat ve Diğer Kötü Haberler”
Dilek Winchester, Mesut Varlık ve Süreyyya Evren

Söyleşi

5 Temmuz 2022 / 18.30

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine odaklanıyor. 

Sergi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik serisinde bu kez Dilek Winchester, Mesut Varlık ve Süreyyya Evren sanatı ve mecralarını, yazı ve mecralarıyla bir arada  okumanın işaretleri üzerine birlikte düşünecekler. Yazı ve sanatın haber değeri kaldı mı? Yazılı basın, matbu yazı ve sanatın ilişkisini farklı pratikler ve üretilen imgeler üzerinden kat etmenin vaatleri neler olabilir? Dijitalleşmenin doğurduğu özgürlükler ve yeni sansür mekanizmaları günümüzde basın ile sanatın yeni bağlarıyla ne derece iç içe?

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir. 

Dilek Winchester hakkında
Central Saint Martin’s College’da ve Marmara Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Araştırmaya dayalı sanat çalışmaları, çeviri sorunları, duyguların ifade biçimleri, edebiyat kanonu, alfabe reformu, Karamanlıca ve Ermenice harfli Türkçe romanlar, ses ve bedensel hafıza üzerinedir.

Sanatçı, Berlin Senatosu, Berlin (2021); Saha, İstanbul (2020); Civitella Ranieri Fellowship, Umbria (2017); Madrid Matadero (2013); Pilotprojekt Gropiusstadt (2009), Blumen, Leipzig (2007); San Servolo, Venedik misafir sanatçı programlarına katıldı. 

Katıldığı sergiler arasında The Futureless Memory, Kunsthaus Hamburg (2020); This may or may not be a true story or a lesson in resistance, De Appel Curatorial Program, Amsterdam (2020); The Image Generator III, Antwerp (2020); Boşluk ve Kaide, Depo İstanbul (2019); 206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler, Galata Rum Okulu (2018); Aichi Triennale, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya (2016); Yüzyılların Yüzyılı, SALT Beyoglu (2015); Şam’da Kayısı, SALT Galata (2015); Bir Gün Herkes Heykeltraş Olabilir, SPOT, İstanbul (2014); HomeWorks 6, Ashkal Alwan, Beyrut (2013); Here Together Now, Matadero Madrid, Madrid (2013); Selling Snails in the Muslim Neighbourhood, Westfalischer Kunstverein, Münster (2013); A Solo Exhibition, the National Museum of Contemporary Art, Atina (2012); Tarjama / Translation: Contemporary Art from the Middle East, Central Asia, and Its Diasporas, Queens Museum of Art, New York (2009) bulunmaktadır. 

Mesut Varlık hakkında
Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında neredeyse her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi Kült’ün kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da beş yıl boyunca üç ayrı program hazırladı, sundu. Konsol Kitapları’nın ve ONS-Yaşama Kültürü dergisinin yayın yönetmeni.

Süreyyya Evren hakkında
1991’den beri yayımlanan çalışmaları edebiyat, güncel sanat, tarihyazımı ve siyaset teorisi üzerinde yoğunlaştı. Yayımlanmış çok sayıda romanı, öykü kitabı, şiir kitabı, denemeleri, derlemeleri, incelemeleri, çevirileri ve çocuk kitapları var. Şener Özmen’in “Filtresiz” (2016) başlıklı Arter’de gerçekleşen solo sergisinin küratörlüğünü, "Zihnini Kilitle" (2004) adlı sox 36 ve Apartman Projesi’nde gerçekleşen Berlin-İstanbul sergisinin küratörlüğünü (Stephan Kurr ile birlikte) ve P Grubu çerçevesinde gerçekleştirilen “Go Get Them Tiger!” (2013, Viyana) başlıklı bir grup sergisinin küratörlüğünü (Burak Delier ile birlikte) yürüttü. Art-ist yayınları sanatçı kitapları dizisinin editörlüğünü üstlendi. Amsterdam’da düzenlenen uluslararası edebiyat festivali Read My World’ün Türkçe edebiyata odaklanan 6. edisyonunun küratörlüğünü (Aylime Aslı Demir ile birlikte) yürüttü. Avangard sanat ile radikal siyasetin ilişkilerini de incelediği doktorasını siyaset bilimi alanında İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde tamamladı. SPOT, İstanbul Modern, Kültür Üniversitesi, Hayat Bilgisi, Kadıköy Moda Sahnesi dahil pek çok kurumda modern ve güncel sanat üzerine seminerler verdi. 2016 yılından bugüne Arter’de çalışmaya devam ediyor.

Görsel: STEPHEN JAMES BEER
#Pop Art 6 Burada Görülecek Hiçbir Şey Yok, 2016
Tuval üzerine kolaj (gazete kâğıdı)
60 x 60 cm

Süreli Sergi

Ve Şimdi İyi Haberler

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Ve Şimdi İyi Haberler

Hayatının Bir Yerinde Yolu İstanbul’dan Geçmiş Altı Büyük Sanatçı

Hayatının Bir Yerinde Yolu İstanbul’dan Geçmiş Altı Büyük Sanatçı

Pera Müzesi Blog, N’olmuş? işbirliğiyle hazırlanan yazı dizisi devam ediyor. Kendilerini; “Bilindik N’olmuş? sorusunu her gün yeniden soruyor, karşımıza çıkan sayısız beklenmedik cevabı sizlerle paylaşıyoruz.

Sanatçı ile Söyleşi: Nicola Lorini

Sanatçı ile Söyleşi: Nicola Lorini

Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara, Pera Müzesi’nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nda öznel ve duygusal durumları bir araya getirerek tek yönlü tarih ve zaman algısını sorgularken ziyaretçileri çizgisel olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Diego Rivera’nın Yaşamı

Diego Rivera’nın Yaşamı

Diego Rivera, 1886’da Guanajuato’da doğdu. San Carlos Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğreniminden sonra, henüz 19 yaşındayken devlet bursuyla Avrupa’ya gitti. 12 yıl boyunca Madrid ve Paris’te kübist çevrelerde yaşadı ve resim yaptı.