Occupy: Film

  • 6 Eylül 2013 / 19.00
  • 29 Eylül 2013 / 13.00

Yönetmen: Corey Ogilvie
Oyuncular: Makh Aten, Andy Bichlbaum, Noam Chomsky
Kanada, ABD, 90’, 2012, renkli
İngilizce, Türkçe altyazıyla

Occupy: Film, Wall Street'in hemen yanıbaşında ortaya çıkan halk hareketine ışık tutuyor. Occupy hareketi, toplumsal bilinci yakalayan ve iyiye doğru gelişimin mümkün olabileceği umudunu yaratan bir hareketti. Fakat, hareketin görünürlüğü, tıpkı başladığı gibi bir anda kayboldu ve ardında başarısı ve geçerliliği hakkında birçok soru bıraktı. Çok katmanlı Occupy hareketinin başlangıç noktasını, ortaya çıkışına neden olan faktörleri ve gelişimini inceleyen yönetmen Corey Ogilvie, Zucotti Park'ta konuşlanan direnişi, boş sloganlarda, şiddetli çatışmalarda ve kendi fikirlerinin propagandasını yapan aktivistlerde kaybolmadan açık ve ilgi çekici bir şekilde aktarıyor. Kalle Lasn (Adbusters), filozof Cornel West, gazeteci Chris Hedges ve Occupy Wall Street hareketinin önde gelen organizatörleri ile yapılan önemli röportajlara yer veren film, amaca hizmet eden bir propaganda örneği değil, temel hak ve özgürlükler hareketinden sonra Amerika'da gerçekleşen en büyük halk hareketlerinden birinin uzmanlıkla ortaya konmuş bir analizi.

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Occupy: Film

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Handsworth Şarkıları

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Orman İçin Seviş

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Yeşil Dalga

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Cennetsi Barışın Kapısı

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Dünya Daha İyi Olsun

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Larzac Hareketi

Silahlara Veda<br/>Sivil Direniş Hikayeleri

Parkta Kısa Bir Yürüyüş
Kısalar

Occupy: Film

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber Eserlerinde At Figürü

Mersad Berber (1940-2012), Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır.

#VideoPopPera Özel Bir Sergi Turu

#VideoPopPera Özel Bir Sergi Turu

Pera Müzesi Instagram hesabını bir günlüğüne  “Bu Bir Aşk Şarkısı Değil” sergisi proje yöneticileri Fatma Çolakoğlu ve Ulya Soley’e emanet ettik!

Dünyanın En Yalnız Katı Meyve Sıkacağı

Dünyanın En Yalnız Katı Meyve Sıkacağı

Tüketimci kültürü eleştiren bu eserden yola çıkarak Harun Çırak’tan bu şeylerin neler söylediklerini, nasıl söylendiklerini hayal etmesini istedik. Dört bölümlük “Söylenen Şeyler” yazı serisinin ilk bölümde hevesle satın alındıktan sonra bir köşeye fırlatılan meyve sıkacağına kulak kabartıyoruz…