ana resim

Octet: New York, School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar

Küratörler: Suzanne Anker, Peter Hristoff

13 Ağustos - 04 Ekim 2009

Octet: School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar sergisi, New York’taki School of Visual Arts’ın Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen resim, desen, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve dijital sanat türündeki 111 yapıttan oluşuyordu.

Çağdaş sanattaki güncel meseleleri ele alarak uluslararası bir kültür platformunda karşımıza çıkan birbirinden farklı yönelimleri bir arada sunan sergide, çağdaş görsel sanatları tanımlayan sekiz kategoriden yer aldı: İmge Olarak Sözcük, Post-Pop ve Tabloid, Malzeme Önemlidir, Bedensel ve İlahi, Dünya Oyunları, Anlatı Öncelikleri, İlişkisel Estetik ve Kimlik ve Kimlik Politikaları.

Octet, sanatın zaman ve uzamda sınır tanımaması, bilgi üretimi, estetik deneyim ve toplumsal sözleşmeye katılım konularını anlamaya, düşünmeye ve yeniden düşünmeye yönelik arayışları da bu seçkiyle bir arada sundu.

Yaklaşık 60 yıldır misyonunu ve vizyonunu profesyonel anlamda sanatçılar ve/veya ilgili alanlarda çalışmaya yetkin bireyler yetiştirmek olarak belirleyen Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen bir sanat kurumu olan New York School of Visual Arts ve her yıl genç sanatı farklı işbirlikleriyle izleyiciyle buluşturan Pera Müzesi, bu sergiyle çağdaş sanatın tartışıldığı uluslararası bir kültür platformu yaratmaya çalıştılar. 

İmge Olarak Sözcük
Sözcükleri et, nefes ya da soyut işaretler olarak düşünmenin, sözcükleri görsel sanatlarla iç içe geçirmenin kültürlerarası bir tarihi vardır. Rosetta Taşı’ndan kehanet kemiklerine dek, kreton resimlerinden illüstrasyonlu elyazmalarına dek sözcükler sesleri somut yazıya dönüştürür. Basit çizgi ve noktalar, dokunuş ve akışlar, arabeskler ve yinelenen ritimler, dış dünyada sözcükleri dile getiren sesin yerini alır.

Post Pop ve Tabloid
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, geleneksel dağıtım kanalları aracılığıyla yükselip alçalarak sürüyor, ama artık internetin alanına da girmiş durumda. Karıştırıp yeniden eşleştirme çağında popüler kültür; tüketiciliği, ünlü kimliğini ve tabloid hikayelerini yeniden tanımlamaya katkıda bulunan yeni ve çok geniş bir dizi ağı bünyesine kattı. Kolayca sindirilebilen formatlarda ortaya çıkan bu resimleme, dünya çapında bir izleyici kitlesine çeşitli kılıklarda mesajlar, ürünler ve siyaset sunuyor.
Tek bir tuşla dünyanın öbür ucuna gidip haber başlıklarına, YouTube videolarına erişmek, müze ve galerileri sanal ortamda gezmek ve bunlara eşlik eden sonsuz reklamlarla karşılaşmak mümkün.

Malzeme Önemlidir
Maddenin doğası kendi diline göre işler: yumuşak ya da sert, kırılgan ya da şekil verilebilen, jestüel ya da geometrik gibi setleri vardır. Malzemeyi olduğu gibi kullanmaktan göz boyamacılığına dek çeşitli örnekler, maddenin esneklik sentaksını genişletir. Nanodan devasaya, mikroskopikten makroskopiğe, inorganikten karbon bazlı organiğe maddenin yapısı her türden sanatçıyı, mimarları, tasarımcıları, mühendisleri ve bilim adamlarını büyüler ve üretmeye yöneltir. Dökmek ya da kurmak için olsun, kesmek ya da yapıştırmak için olsun, moleküler matrisler de yeni birleşim uygulamalarını gündeme getirir.

Bedensel ve İlahi
“Vanitas”tan çakralara, meditasyon uygulamalarına ve ezanlara uzanan bir çizgide kutsala olan bağlılık, tüm uygarlıklarda yankılanagelmiştir. Ruhla, cennet ve cehennemle, şimdiyle ve öbür dünyayla ilgili inançlar, sanatla, felsefeyle ve teolojiyle derin bir tınlaşımı paylaşır.
Yaşamın gerçeği olan çürüyen et, çoğu zaman bu tür zamansal belirimleri kabullenmeye hazır bir inayet haline ulaşma girişimiyle karşılanır. Sanatta ruhani olan, din ve mit, etik ikilemlerle ilgili sorunları, buna ek olarak da sonsuz zamana dair yatıştırıcı inançları anlatır.

Dünya Oyunları
Güç ve siyaset tüm çağları biçimlendirir, çağımızsa en hafif ifadeyle oldukça çatışmalı bir hale gelmiştir. Ulus-devlet kavramının gözden düşmesi ve alternatif hükümetlerin ortaya çıkmasıyla, küresel sahnede yeni taktik savaş ve barış modelleri görülmeye başlanmıştır. Artık şart olan ekolojik liderlik isteğinden jeopolitik bölge gerilimlerine, ekonomik çöküşlerden zorlayıcı barış planlarına, tarihsel hatalardan nükleer denemelere, günümüz dünya vatandaşları ne tür siyasal baskılar altındadır?

Anlatı Öncelikleri
Ezop’tan Gılgamış’a ve Shakespeare’e, herkes sürükleyici bir hikayeye bayılır. Kıssalar, peri masalları, macera hikayeleri ya da üçüncü türden temaslar – hikayeler zaman içinde tekrar tekrar anlatılır ve kuşaktan kuşağa, bilgelik olarak aktarılır. Hikayeler insan ruhunun tuhaflıklarını ve fantezilerini vurgular, aşka, maceraya ve intikama duyulan sonsuz arzuyu anlatır.

İlişkisel Estetik
İlk kez 2002 yılında Nicolas Bourriaud tarafından kullanılan bir terim olan “ilişkisel estetik”, izleyiciyle etkileşime giren sanatı belirler. Estetik deneyimin formel endişelerini temel almayan bu tür işlerde izleyici katılımı gerekli ve zorunludur. Bu alanın uygulamacıları, kendilerinden önceki Durumcular gibi kolektif toplumsal deneyimler geliştirmeyi hedefler ve sanatı yaşamla birleştirmeye çalışır.

Kimlik ve Kimlik Politikaları
İnsan olmak ne demektir? Marjinalleştirilmiş bir toplumsal grubun üyesi olmak ne demektir? Irk, din ve/veya cinsel kimlik, bir kimliği nasıl belirler? Benliğin tanımlanış biçimi, fiziksel özellikler,  paylaşılan toplumsal değerler ve politik inançlar aracılığıyla dile getirilir. Bir erime potası olan Amerika gibi heterojen toplumlarda İtalyan, İrlandalı, Yahudi, Arap, Afrikalı, Çinli, Hispanik ve Türk kökenli vatandaşlar ayrı ayrı cemaatler kurar. Çok çeşitli kültürel kimlikleri daha geniş Amerikan yaşamı dokusu içinde asimile etmek, ortaya çok ırklı, çok etnik kökenli karma bir nüfus çıkarır. ABD’de Asyalı-Amerikalı ya da Latino olmak ne demektir? Bizi insan yapan temel DNA yapısını hepimiz paylaşsak da, her birimiz açıkça farklıyız.

Paylaş

 

sergi resim
sergi resim
sergi resim
sergi resim

Sergi Kataloğu

art shop

Octet
New York, School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar

İncele