Octet

New York, School of Visual Arts’tan Seçme Yapıtlar

Octet: New York, School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar sergisi, New York’taki School of Visual Arts’ın Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen resim, desen, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve dijital sanat türündeki 111 yapıttan oluşuyordu. 

Çağdaş sanattaki güncel meseleleri ele alarak uluslararası bir kültür platformunda karşımıza çıkan birbirinden farklı yönelimleri bir arada sunan sergi kataloğunda, çağdaş görsel sanatları tanımlayan sekiz kategoriden yapıtlar yer alıyor: İmge Olarak Sözcük, Post-Pop ve Tabloid, Malzeme Önemlidir, Bedensel ve İlahi, Dünya Oyunları, Anlatı Öncelikleri, İlişkisel Estetik ve Kimlik ve Kimlik Politikaları. 

Octet, sanatın zaman ve uzamda sınır tanımaması, bilgi üretimi, estetik deneyim ve toplumsal sözleşmeye katılım konularını anlamaya, düşünmeye ve yeniden düşünmeye yönelik arayışları da bu seçkiyle bir arada sunuyor.

Yayın Yılı: 2009
Sayfa Sayısı:
203
ISBN: 987-975-9123-63-5 

 

 

5 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

7 Sunuş
David Rhodes
Rekör School of Visual Arts

11 Teşekküler
Peter Hristoff

15 Octet; New York, School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar
Suzanne Anker

23 İmge Olarak Sözcük

33 Post Pop ve Tabloid

53 Malzeme Önemlidir

75 Bedensel ve İlahi

97 Dünya Oyunları

121 Anlatı Zorunlulukları

141 İlişkisel Estetik

151 Kimlik ve Kimlik Politikaları

171 Biyografiler

Octet

Octet: School of Visual Arts’dan Seçme Yapıtlar sergisi, New York’taki School of Visual Arts’ın Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen resim, desen, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve dijital sanat türündeki 111 yapıttan oluşuyordu.

Octet