Ağırlık ve Ölçü Sanatı

Ağırlık ve Ölçü Sanatı kataloğu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yapılan bir seçki ve metinlerle, MÖ 2. bin yıldan günümüze uzanan geniş zaman diliminde Anadolu ve bağlantılı coğrafyalarda kullanılan ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini, toplumsal güven dinamiklerini ve birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu, uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeyi amaçlıyor, dönüşümlerin ve sürekliliklerin incelenmesine olanak veriyor.

500’den fazla eserin görselini içeren kataloğa, Oğuz Tekin’in “Tarih Boyunca Terazi ve Terazi Ağırlıklarına Genel Bir Bakış”, Charles Doyen’ın “Astragalus Biçimli Roma Ağırlıkları”, Brigitte Pitarakis’in “Bizans’ta Ağırlık Ölçme Sanatı” ve “Bir 19. Yüzyıl Kâğıt İkonasındaki Adalet Terazisi” ve Uğur Tanyeli’nin “Osmanlı Topoğrafya Teknolojisi ve Havayi Terazi (16.-18. yüzyıl)” adlı makaleleri eşlik ediyor.  

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 183
ISBN-13: 978-605-71205-1-9

4-5 Sunuş
İnan Kıraç

6 Tarih Boyunca Terazi ve Terazi Ağırlıklarına Genel Bir Bakış
Oğuz Tekin

18 Astragalus Biçimli Roma Ağırlıkları
Charles Doyen

24 Bizans’ta Ağırlık Ölçme Sanatı
Brigitte Pitarakis

38 Osmanlı Topoğrafya Teknolojisi ve Havayi Terazi (16.-18. Yüzyıl)
Uğur Tanyeli

64 Tohumlar ve Metaforlar

76 Düşüş ve Yeniden Doğuş: Antik Çağ’da Anadolu

96 Tartmanın Politikası ve Poetikası: Roma İmparatorluğu Yönetiminde Anadolu

106 İnanç ve Güç: Bizans Egemenliğinde Anadolu

124 Bir 19. Yüzyıl Kâğıt İkonasındaki Adalet Terazisi
Brigitte Pitarakis

136 İdeoloji ve Devamlılık: Osmanlı Dünyasında Tartmak

Ağırlık ve Ölçü Sanatı

Dünyayı bir avuç birimle ölçmeye çalışmak onu zihnen inşa edebilmeyi de beraberinde getirdi. Keşfin ölçüsü mitlere karıştıkça, ölçmek ve tartmak fiziksel bir deneyimin ötesinde bilimin, kâinatın ve bilinenin ötesini merak eden insanın, kendini ifade etme becerisinin önemli bir aracı oldu. 

Ağırlık ve Ölçü Sanatı