Ve Şimdi İyi Haberler

Nobel Koleksiyonu'ndan Eserler

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Christoph Doswald’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yalnızca modern sanat tarihinin hatlarını izlemekle kalmıyor son 150 yılın, bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini ele alan bir çalışma alanı niteliği de taşıyor. Resim, fotoğraf, kolaj, desen, yerleştirme, video gibi farklı ifade araçlarıyla 164 sanatçının 300’e yakın eserinin yer aldığı sergi, modern ve güncel sanatın en önemli dönemlerini izlemeye olanak sağlıyor.

Sergiye eşlik eden yayında koleksiyoner Annette ve Peter Nobel’in “Sergi Üzerine Notlar” yazısı Friedrich Dürrenmatt’ın ironik bir dille kaleme aldığı kısa metnine de yer veriyor. Christoph Doswald küratöryel metninde serginin bölümlerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Jean Baudrillard’ın ilk defa Press Art kataloğunda yayımlanan makalesi “İmgenin Şiddeti, İmgeye Uygulanan Şiddet”, imgeler aracılığıyla medyanın ana motiflerinden birine dönüşen şiddeti tartışıyor. Dorothea Strauss “Daha Çok Işık! Resimleri Okumak” başlıklı metninde kişisel tecrübelerinden yola çıkarak sanatla ilişkilenmenin çeşitli yollarından bahsediyor. Son olarak Felix Uhlmann ve Cristina Bognuda “Sanat Özgürlüğü ve Sanatın Teşvikine İlişkin On Tez” başlıklı makalelerinde sanat ve hukuk ilişkisine odaklanıyor. Yayın, aynı zamanda, sergide yer alan çalışmaların görselleri ile serginin bölümlerine dair kısa metinleri bir araya getiriyor.

Yayın yılı: 2022
Sayfa sayısı: 343
ISBN: 978 605 712 05-2-6

4 Sunuş
İnan Kıraç 

6 Sergi Üzerine Notlar
Annette & Peter Nobel 

14 Ve Şimdi İyi Haberler: Sanat ile Medya
Arasındaki Değişken İlişki Üzerine
Christoph Doswald 

28 İmgenin Şiddeti, İmgeye Uygulanan Şiddet
Jean Baudrillard 

38 Daha Çok Işık! Resimleri Okumak
Dorothea Strauss 

44 Sanat Özgürlüğü ve Sanatın Teşvikine İlişkin On Tez
Felix Uhlmann & Cristina Bognuda 

Katalog 

60 Burada Görülecek Bir Şey Yok

70 Başlangıçta Sözcük Vardı

88 Dünya Bir Resimdir: Gerçekliğe Yeni Bir Erişim Olarak Fotografik Algı

150 Belirsiz Zamanlarla Nasıl Başa Çıkmalı 

164 Devrime Hizmet Etmek: Öncülerin Çağı

184 Çiçek Gücü ve Arte Povera

204 Soğuk Savaş ve Sıcak Sanat

226 Küreselleşme ve 1989’un Diğer Sonuçları

252 Cinsiyetler Savaşı, Kültürler Çatışması

276 Mecra Mesajdır 

292 Ölü İlan Edilen Bir Diri: Medyanın Krizi 

308 Facebook’ta Nasıl İyi Görünürsünüz: Basın Sonrası Çağ 

324 Venüs’ün Gezintisi

Ve Şimdi İyi Haberler

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Ve Şimdi İyi Haberler